Socialdemokraterna

Majoriteten i finansutskottet kör över lagrådet

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 16:00 CET

Majoriteten i finansutskottet har idag avvisat socialdemokraternas krav på att remittera de skatteförslag som fått skarp kritik från lagrådet.

-Jag är förvånad över den nonchalans majoriteten uppvisar. Lagrådet har kritiserat regeringen för att förslagen inte uppfyller regeringsformens beredningskrav. Här hade utskottet en möjlighet att mildra bristerna i regeringens beredning, något som majoriteten alltså avvisat, säger Pär Nuder.

-Lagrådet skriver att förslagen inte är beredda enligt de krav som finns i regeringsformen. Det är en mycket skarp kritik som den borgerliga majoriteten väljer att strunta i. Jag tycker det är upprörande.

-Den borgerliga majoriteten vill uppenbarligen inte följa regeringsformen genom att remittera förslagen till berörda instanser. Att bara skicka förslagen på en snabbremiss till Skatteverket är att negligera både regeringsformens beredningskrav och lagrådets starka kritik.

Finansutskottet har på socialdemokraternas initiativ begärt in lagrådets yttrande över ett flertal förslag på skatteområdet i årets budgetproposition. Lagrådet skriver i sitt yttrande att förslagen på fastighetsskatteområdet inte lever upp till regeringsformens krav på beredning. Lagrådet skriver även att det är tveksamt om förslaget att slopa den särskilda löneskatten för personer över 65 är berett enligt regeringsformens krav.

Socialdemokraterna har på dagens sammanträde i finansutskottet yrkat att dessa förslag ska skickas på remiss till berörda instanser – i enlighet med de krav som finns i regeringsformen.

För mer information
Dan Lundqvist
Pressekreterare
070-5910012
dan.lundqvist@riksdagen.se