Stockholms Läns Landsting

Majoriteten presenterar politiskt bokslut för 2005 (s), (v) och (mp)

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 16:58 CET

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterade idag ett politiskt bokslut över år 2005 på en presskonferens i landstingshuset. Så här kommenterades bokslutet av partiernas företrädare.

– 2005 har varit ett bra år för landstinget. Vi har kunnat sätta punkt för den ekonomiska saneringen och har nu fler anställda i vården än vid ingången på mandatperioden. Jämför man med 2004 har vi 137 fler läkare och 322 fler sjuksköterskor. Närvården i Stockholms län har byggts ut med fyra nya närakuter och under detta år kommer ytterligare sex att startas. Vi har infört den nationella vårdgarantin och satsat resurser för att korta de köer som fanns inom vården, säger finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s).

– Vi kan se tillbaka på ett år när vi med hjälp av en rad satsningar har minskat hälsoklyftorna i länet. Vi har utvecklat vården för våldsutsatta kvinnor och ungdomar med särskilda behov, inte minst inom psykiatrin och missbruksvården. Vi har också fattat strategiskt viktiga beslut för att stärka jämställdheten och barnkompetensen i landstinget, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v).

– Vi har på allvar satt kopplingen mellan miljö och hälsa på dagordningen genom att anta en Folkhälsopolicy och att ta fram ett tiopunktprogram där vi identifierar de viktigaste miljöorsakerna bakom ohälsan. Miljö- och hälsofrågorna är överlevnadsfrågor, och nu vet vi var vi ska börja med att sätta in åtgärder. Det kommer vi att jobba vidare med under året. Klimatfrågorna är en annan oerhört viktig fråga, där vi under det gångna året tog ytterligare ett steg mot att i år nå målet om 25% förnyelsebara bränslen inom landstinget, säger landstingsrådet Raymond Wigg (mp).

Fakta i korthet om 2005:
·Ekonomin gick med drygt en miljard kronor i överskott
·Fler anställdes i vården. 137 fler läkare och 322 fler sjuksköterskor
·Sjukfrånvaron minskade med i genomsnitt 1,8 dagar per anställd. Sjukfrånvaron har minskat med 4,9 sjukdagar sedan mandatperiodens start
·Fyra nya närakuter startades i Bromma, Sabbatsberg, Huddinge och Järva
·Den nationella vårdgarantin infördes
·Det blev fler resenärer i SL-trafiken för första gången sedan 2001
·Största utbyggnaden av kollektivtragiken sedan tunnelbanan byggdes. 100 000 nya sittplatser kom till, lika mycket som hela Malmös stadstrafik.
·Ett nytt pendeltåg per månad har köpts in
·Lönerna har blivit mer jämställda. För kvinnor ökade lönerna med 2,9 procent, för män med 1,2 procent
·En särskild mottagning för kvinnor har öppnats på Södersjukhuset och ett handlingsprogram för att förebygga våld mot kvinnor och barn har antagits
·Alla landstingets verksamheter kommer vara miljöcertifierade under 2006
·Målet om att SL:s busstrafik ska drivas av minst 25 procent förnyelsebara bränslen klaras genom en ökad andel etanol- och biogasbussar

För mer information kontakta:
Magnus Ljungkvist, pressekreterare (s), 070-737 41 74
Lina Hultman, vik. pressekreterare (v), 070-737 41 19
Charlotte Pruth, pressekreterare (mp), 070-737 44 26