Ungdomsstyrelsen

Majoritetssamhället ställs till svars i Segregationstribunalen

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 13:44 CEST

Den 1 november är det dags för starten av seminarieserien Segregationstribunalen. Den syftar till att lyfta fram röster från områden som präglas av segregation och fattigdom i Sverige. Berättelser som inte är vanliga i vårt mediesamhälle.

Ambitionen med seminarieserien Segregationstribunalen är att få till stånd ett samtal som utgår från människors erfarenheter och kunskap om hur det är att bo och leva i fattiga stadsdelar. Därför är paneldeltagarna människor som bor och verkar i dessa stadsdelar.

Vi kommer att få höra om fattigdom, trångboddhet och orättvisa anställningsförhållanden, men också om ett aktivt föreningsliv, engagemang och livslust. Seminarieserien sker i samarbete med EUs år för bekämpning av fattigdom och social utestängning.

Medverkande: Björn Gardarson, föreståndare Rinkeby Folkets Hus, Guleed Mohamed, en av grundarna bakom nätverket Love Tensta - Sveriges första hoppförmedling samt Karolin El-Jaleb, ungdomsarbetare i föreningen Rörelse Gatans Röst och Ansikte, Rosengård. Samtalsledare är Per Wirtén, Arena.

Datum: 1 november
Tid: 18.00 - 19.30
Plats: Kägelbanan/Södra Teatern, Mosebacke Torg 1-3

Segregationstribunalen är en seminarieserie som Ungdomsstyrelsen gör tillsammans med Arena Idé, Re:Orient, Södra Teatern, Sensus och Svenska ESF-rådet. De andra seminarierna sker den 15 november och 29 november. Alla är välkomna, seminarierna är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs.

För mer information kontakta Sofia Johansson på telefon 070-663 39 18 eller via sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se.

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.