Ungdomsstyrelsen

Majoritetssamhället ställs till svars i Segregationstribunalen

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 12:30 CET

Den 15 november är det dags för ytterligare en del av seminarieserien Segregationstribunalen. Denna gång är ämnet Finns det hot mot mänskliga rättigheter i Sverige? Om – på vilket sätt är de kopplade till fattigdom och segregering?

Ambitionen med seminarieserien Segregationstribunalen är att få ett samtal som utgår från människors erfarenheter och kunskap om hur det är att bo och leva i fattiga stadsdelar. Därför är paneldeltagarna människor som bor och verkar i dessa stadsdelar.

Vi kommer att få höra om fattigdom, trångboddhet, orättvisa anställningsförhållanden men också om ett aktivt föreningsliv, engagemang och livslust. Seminarieserien sker med hjälp av finansiering från EUs år för bekämpning av fattigdom och social utestängning.

Medverkande: Habib Abdulkader, Rektor Kista Folkhögskola, Nabila Abdul Fattah Ryback, Socialpedagog och kolumnist på Metro, Ronak Moaf, journalisstuderande på Södertörn Högskola samt redaktör för ungdomstidningen Vår Linje. Samtalsledare är Per Wirtén, Arena.

Datum: 15 november
Tid: 18.00 - 19.30
Plats: Kägelbanan/Södra Teatern, Mosebacke Torg 1-3

Segregationstribunalen är en seminarieserie som Ungdomsstyrelsen gör tillsammans med Arena Idé, Re:Orient, Södra Teatern, Sensus och Svenska ESF-rådet. Det sista seminariet sker den 29 november. Det är kostnadsfritt att delta på seminariet och ingen föranmälan krävs.

För mer information kontakta Sofia Johansson på telefon 070-663 39 18 eller via sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se.

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.