Sveriges Makalösa Föräldrar

Makalösa deltar i TCOs jä'mställdhetspolitiska paneldebatt

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 06:45 CET

Välkomna till en spännande paneldebatt!

Eva Nordmark, TCOs ordförande
Désirée Pethrus, riksdagsledamot och tidigare ordf KDs kvinnoförbund
Lena Sommestad, ordförande S-kvinnor
Elin Bäckman, VD på företaget Acne
Sophia Lövgren, generalsekreterare ”Sveriges Makalösa Föräldrar ”
Tomas Wetterberg, ordförande, ”Män för jämställdhet”

Moderator: Willy Silberstein

Tid och plats
Torsdag den 17:e november, klockan 9.30 – 11.30
(Kaffe med smörgås från 9.00)
TCO, Linnégatan 14, Stockholm

http://www.tco.se/Templates/Page1____1243.aspx?DataID=12208

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.