Sveriges Makalösa Föräldrar

Makalösa Föräldrar bjuder in till träff

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 15:31 CEST

Är du ensamstående förälder? Du är inte ensam!

Kom till vår träff där vi informerar om vår verksamhet och uppstart av familjenätverk. Hoppas du och ditt/dina barn vill vara med. För gemenskap, aktiviteter, dela erfarenheter och att driva våra frågor (tex. barnomsorg på obekväm arbetstid).

Vid frågor kontakta Catarina Danso 070-202 30 10

Varmt välkomna!

Var: Kramfors Församlingshem, Jättestagatan 13 

När: Måndag 16 maj kl. 18.00.

Vi bjuder på fika!

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.