Sveriges Makalösa Föräldrar

Makalösa Föräldrar deltar i konferens om barnfattigdom

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 06:54 CET

Makalösa Föräldrar är medlem i paraplyorganisationen Eurochild och deltar tisdag 29/11-2/12 i årets viktigaste barnfattigdomskonferens, i Cardiff, Wales. Läs mer här: http://www.eurochild.org/en/news/details-homeblock-links/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1683&tx_ttnews%5BbackPid%5D=185&cHash=515c2aa0daf65a47a3a257cb4879f3db

Syftet är att förmedla kunskap om familjepolitiska system i Europa, utveckla praktiker i hur Barnkonventionen bättre kan användas, förstärka samverkan mellan beslutsfattare, organisationer och praktiker samt bidra till nya insikter i europeisk familjepolitik.

- Det är nu dags att gå samman, menar generalsekreterare Sophia Lövgren, vi europeiska intresseorganisationer som värnar om grupper som av olika skäl inte har lika stark röst, och dit hör inte minst barn vars föräldrar är låginkomsttagare. Cirka 60 000 ensamstående mammor lever i Sverige under låginkomstgränsen, vilket innebär att de kanske inte kan äta kött flera dagar i veckan eller inte kan köpa ut sin medicin. Det är skamligt när vissa politiker uttalar sig på omdömeslösa sätt, när de påstår att människor inte är fattiga på riktigt här i Sverige, och det enda jag kan rekommendera dem är att de tar sig en tur runt om i Sverige, i verkligheten. Min förhoppning är att vi från denna konferens ska gå stärkta och än mer sammasvetsade i arbetet att förbättra barns villkor!

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.