Sveriges Makalösa Föräldrar

Makalösa Föräldrar: från politiskt budskap till praktisk handling!

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 07:28 CEST

Många intresseorganisationer lyfter fram vikten av att hjälpa till självhjälp, t.ex. hjälp till arbete. En grupp som kan uppleva det som svårt att få arbete är ensamstående föräldrar, särskilt heltidsensamföräldrar, dvs. de föräldrar som ensamma ansvarar för sina barn.

Jag är stolt att meddela att Sveriges Makalösa Föräldrar inte bara "talks the talk" utan också "walk the walk"!

40 % av våra anställda är heltidsensamföräldrar, dvs. den grupp som oftast är mest sårbar vad gäller ekonomisk och social utsatthet.

60 %  av våra anställda är småbarnsföräldrar med barn under 2 år.

80 % av våra anställda är föräldrar med barn under 10 år.

Vilken annan frivilligorganisation kan visa upp de siffrorna?

Ett genuint arbete för att hjälpa våra barn sker också genom föräldrar! Stärker vi föräldrarna, stärker vi barnen!

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.