Sveriges Makalösa Föräldrar

Makalösa Föräldrar inspirerar till utvecklande av sociala verksamheter

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 05:55 CEST

Lördagen den 17:e maj 2014 genomför Sveriges Makalösa Föräldrar en workshop som ska inspirera till socialt entreprenörskap!

Workshopen genomförs inom EU-projektet DIALOGUE som syftar till att utveckla nya metoder och ett nytänkande för att stödja unga människors kreativitet och entreprenörskap. Detta ska i sin tur användas för att starta sociala företag.

Den 17 maj bjuder Sveriges Makalösa Föräldrar in till workshop med fokus på uppstart av social verksamhet, personlig utveckling, ledarskap och affärsplans utveckling.

Under dagen kommer flera inspirerande och erfarna ledare och företagare berätta om sina tips hur man får ett framgångsrikt företag, hur man blir en bra ledare och hur man skriver en affärsplan. Det kommer dessutom genomföras fler övningar tillsammans i grupp samt möjlighet till nätverkande, bland annat kommer en grupp socionomer delta från Spanien.

Projektet vänder sig till unga vuxna mellan 18-35 år i Stockholmsområdet, men alla är välkomna till workshopen oavsett ålder.

- Har du en idé som du vill utveckla?, eller har du redan en verksamhet men vill ha hjälp att utveckla den?
-KOM på en lärorik och inspirerande dag den 17:e maj!

Tid: 10.00-15.00
Plats: Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm

Under dagen bjuder Sveriges Makalösa Föräldrar på god lunch och fika.

För mer information, frågor och anmälan, kontakta:

Projektledare Märta Brandts
dialogue@makalosa.org, 0721-902165


Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.