Sveriges Makalösa Föräldrar

Makalösa föräldrar kommenterar Socialdemokraternas välfärdsrådslag - Föräldrar ska inte bara dela på intäkterna utan också utgifterna

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 10:53 CEST

Idag presenterar Socialdemokraterna resultatet av sitt välfärdsrådslag. Sveriges Makalösa Föräldrar har kastat sig över avsnittet om familjepolitik och är positiva till att ensamföräldrar nämns som prioriterad grupp.

- Delad barnbidrag till föräldrar med växelvis boende är bra men då måste avgiften för barnets omsorg också delas på båda föräldrarna, säger Makalösa Föräldrars Helene Sigfridsson. I många kommuner, som Stockholm och Göteborg går räkningen till den förälder där barnet är skriven. Man kan inte dela på inkomsterna och låta bara en förälder ta utgifterna.

Våra övriga kommenterar

Socialdemokraternas ansats till att öka incitamenten för ett jämställt föräldraskap är positivt, och vi hoppas mycket på den ambitionen.

En allmän översyn så att regler bättre anpassas till ensamföräldrar och andra familjebildningar är bra. Barnomsorg, a-kassa och socialförsäkringen är lämpliga områden att börja med.

Makalösa Föräldrar efterlyser så klart mer konkret hur stödet till ensamföräldrar ska se ut, där måste socialdemokraterna bli mer specifika.

Stärkt stöd till ideella organisationer är otroligt viktigt. Vi har en unik möjlighet att bygga förtroendefulla relationer med föräldrar och på så sätt stödja och stärka dem i föräldrarollen.

Socialdemokraternas familjepolitiska förslag i sin helhet

 Målet är att på sikt nå en föräldraförsäkring där båda föräldrarna delar lika på ledigheten.

 Som ett steg på väg bör föräldraförsäkringen delas i tre lika delar. En tredjedel som tas ut av mamman, en tredjedel som tas ut av pappan och en tredjedel som båda föräldrarna har möjlighet att disponera.

 Höj taket i den tillfälliga föräldrapenningen för att öka pappornas möjlighet att ta sin del av ansvaret när barnet är sjukt.

 Ge båda föräldrarna möjlighet att var hemma gemensamt med föräldraförsäkringen den första månaden när barnet är nyfött.

 Se över reglerna så att de ger bättre förutsättningar för ensamstående föräldrar och anpassas till nya familjebildningar.

 Föräldrar som har barn växelvis boende hos sig ska ha delat barnbidrag.

 Huvudstrategin för att minska tidspressen för barnfamiljerna bör vara en förstärkt föräldraförsäkring.

 Utveckla föräldraförsäkringen så att den ger mer vardags tid med barnen även efter de första åren exempelvis för att besöka skolan eller chans till extra tid när barnen är i tonåren.

 Förstärk stödet till fattiga familjer och ensamstående föräldrar.

 Investera i förskola och skola för att förebygga ohälsa och stärk insatserna för familjer och barn som har det svårt genom att samordna kommuners och landstingens resurser och genom stöd till ideella organisationer.

 Alla aktiviteter i förskola och skola ska genomföras så att alla barn kan delta oberoende av föräldrarnas inkomst.

För mer information kontakta

Helene Sigfridsson, generalsekreterare, 070-202 30 10