Sveriges Makalösa Föräldrar

Makalösa Föräldrar representerar och värnar om ett barnperspektiv!

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 06:06 CET

Sveriges Makalösa Föräldrar är framför allt en organisation för barn, utifrån ett barnperspektiv vad gäller t.ex. ett barns rättigheter under och efter en separation. Därför är det glädjande för oss när vi knyter en närmre samverkan med olika slags barnorganisationer!

Måndag 21 november genomför Nätverket för Barnkonventionen Årets Barnrättsevent, vilket ni kan läsa mer om här: http://barnkonventionen.se/. Generalsekreterare Sophia Lövgren är med i vuxenpanelen.

Tisdag 22 november genomför UNICEF ett seminarium om varför Barnkonventionen inte blir svensk lag. Makalösa Föräldrar kommer att delta i diskussionen. Läs mer här: http://unicef.se/barnkonventionen/varfor-blir-inte-barnkonventionen-svensk-lag

För Sveriges Makalösa Föräldrar är det en självklarhet att barnperspektivet alltid ska styra, och vi deltar därför med stor kraft och engagemang, säger generalsekreterare Sophia Lövgren.

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.