Sveriges Makalösa Föräldrar

Makalösa fortsätter sin kunskapsutveckling!

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 07:10 CET

Nu är det dags att umgängesföräldrarna får chans att göra sin röst hörd, och svara på vår enkät, som finns här: https://www.surveymonkey.com/s/umgangesforalder. Vi kommer inom kort presentera resultatet från heltidsföräldrarna, samt naturligtvis i samband med detta ställa konkreta krav på behov som heltidsföräldrar har, för att de och deras barn ska kunna leva utifrån samma villkor som kärnfamiljen.

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.