Sveriges Makalösa Föräldrar

Makalösas remissvar om EU, allmännyttan och hyrorna

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 08:21 CEST

Nyhetsbrev vecka 36

Makalösa om EU, allmännyttan och hyrorna
Imorgon måndag lämnar Sveriges Makalösa Föräldrar in sitt remissvar på utredningen EU, allmännyttan och hyrorna. En utredning som behandlar förändringar av hyressättningen så att hyrorna risker att bli väsentligt högre är viktig att följa för oss. Ungefär två tredjedelar av alla ensamföräldrar bor i hyresrätt.

Utredningen om EU, allmännyttan och hyrorna saknar helt konsekvensanalyser som belyser vad som skulle hända med olika grupper om någon av utredningens två modeller får genomslag, i praktiken alltså införande av marknadshyra. Utredningen slår fast att majoriteten av landets hyresgäster inte kommer att påverkas av hyreshöjningar. Utredningen tittar inte närmre på den gruppen som skulle komma att beröras, vilka undergrupper den kan bestå av och vad förändringarna skulle innebära.

Vårt remissvar är ett försök att bidra till utredningen med konsekvenserna för ensamföräldrar om utredningens förslag verkställs. Vi börjar med att berätta kända fakta om ensamföräldrar och deras boende.

Utöver vår konsekvensanalys bifogar vi ett svar på utredningen som belyser utredningens godtyckliga antaganden i de föreslagna modellerna. I analysen visar vi hur hyressättning inte är den enda faktorn för att påverka nyproduktion, ett antagande som utredarna felaktigt bygger hela sin slutsatser kring. Därmed drar vi slutsatsen att utredningens förslag om mer eller mindre affärsmässig hyressättning inte leder till de eftersträvade resultaten det vill säga att se till företagets bästa och sträva efter vinst, utan istället bidrar förslagen till att öka segregationen, skapa en otrygg bostadssituation, och social utslagning.

Vi vill påminna om det argument som ligger bakom slopandet av fastighetsskatten, att människor inte ska riskera att förlora sina hem på grund av höga skatter. Vem värnar om rätten att få bo kvar för familjer med små ekonomiska marginaler?

Läs mer om utredningen
http://www.regeringen.se/sb/d/10283/a/103365

Vårt svar finns att beställa från helene.sigfridsson@makalosa.org från och med tisdag

Sjuk och ensamförälder blir utan stöd
En lucka i lagen gör det omöjligt för ensamma vårdnadshavare att överlåta föräldrapenning när de blir sjuka. Anhöriga och kompisar tvingas ta tjänstledigt för att bistå med barnpassning. Tvåbarnsmamman Eva står inför en livsavgörande operation men måste förlita sig på att vänner och släktingar passar hennes barn utan ersättning.
-Jag hade behövt ägna all energi åt att bli frisk från min sjukdom. Istället har jag tvingats lägga tid på att hitta anhöriga och vänner som kan ta hand om mina två barn under sjukhusvistelsen, säger hon.

Läs hela artikeln
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1677175.svd#articlecomments

Har du varit med om samma sak?
Mejla oss din berättelse!