Make a Change

”Make a Change – ny förening mot mobbning”

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 16:18 CET

Make a Change är en modern förening som ideellt arbetar för att upptäcka, förebygga och stoppa mobbning. Föreningen riktar sig till barn- och ungdomar, vuxna, lärare, skolpersonal, arbetsledare och anställda.

Make a Change grundades 2015 och startar upp med full kraft 1 januari 2016, men idéen om en moderniserad och egen antimobbningsorganisation har funnits långt tidigare hos grundaren Christian Nordenström. I dag består föreningen av en styrelse som tillsammans med fantastiska ambassadörer, samarbetspartners och eldsjälar aktivt arbetar med den viktiga mobbningsfrågan.

– Vår mission är att vara den samlade kraften i kampen mot mobbning. Vi kommer att utveckla nya typer av åtgärdsprogram och skapa moderna samlingsplatser för alla som idag aktivt vill bekämpa mobbning. Genom att skapa ny dialog och debatt vill vi påverka samhället att ta ett större och bredare ansvar när det kommer till frågan säger Christian Nordenström.

Make a Change kommer att erbjuda allt från föreläsningar till utbildningar, åtgärdsprogram och stipendier. Med hjälp av nyanserade högkvalitativa undersökningar och ny statistik för att kartlaäga mobbning hoppas föreningen skapa dialog och debatt kring nya arbetsmetoder samt skapa nya moderna verktyg.

Make a Change syftar till att höja kunskapsnivån kring mobbning i skolor och på arbetsplatser såväl bland elever, lärare och skolpersonal som bland arbetsledare och anställda. Föreningen strävar efter att erbjuda föreläsningar inom olika områden och ämnen kopplade till mobbning, för att på så vis beröra viktiga punkter som kan spela in i faktumet att mobbning är ett ökande samhällsproblem.

Make a Change - Plattformen för alla krafter som arbetar mot mobbning bland barn, ungdomar och vuxna i skola, förenings - och arbetsliv.