Make IT in India AB

Make IT in India AB förstärker inom rådgivning

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 08:07 CET

Tomas Bräne ny Senior Advisor med lång erfarenhet av IT-offshoringprojekt

Hög och bred kompetens. Arbetar med strategier, system-/produktutveckling, förstudier, underhåll, support, projektledning, partnerutvärdering etc.

Tomas Bräne, 54 år, har knutits till Make IT in India AB och ökar ytterligare företagets kompetens och resurser för marknadens växande behov av rådgivning.

Han har kvalificerad erfarenhet av offshoring som gällt produktutveckling och produktsupport. Ett flertal av de projekt som han ansvarat för har varit av internationell karaktär. Bland dessa kan nämnas IT-support för tusentals användare samt olika slags projekt för produktutveckling, drift och support som utförts i Indien.

– I det här sammanhanget är erfarenhet värt guld, säger Tomas Bräne. IT-offshoring är inte svårt när man vet vilka fallgroparna är och hur de ska undvikas. Jag ser fram emot att få lotsa Make IT in Indias kunder snabbt och framgångsrikt i mål.

Tomas Bräne har arbetat i mer än 15 år i olika roller hos affärssystemleverantören IBS. Han har bland annat ansvarat för koncernens produktutveckling, offshoringverksamhet och senast varit Vice President Global Customer Support. ”Down under” var han som General Manager Services på IBS Asia Pacific ansvarig för att skapa ett indiskt ODC (Offshore Development Center) som arbetade med produktutveckling och kundspecifika projekt. Han har även varit inhyrd IT-chef i större bolag, också då med fokus på IT-outsourcing.

– Tomas Bränes mångåriga erfarenheter gör blir vi ännu starkare, säger Åke Pihlanen som är vd för Make IT in India AB. Svensk expertis med djupt kunnande om offshoring är nyckeln till framgångsrika projekt.

Sedan 1999 erbjuder Make IT in India AB rådgivning, utbildning, projektledning etc till företag som

• planerar IT-offshoring men som har liten erfarenhet eller ingen sådan alls
• har provat tidigare utan att lyckas
• har pågående projekt som håller på att gå snett
• vill förbättra/utveckla system, program, applikationer, underhåll m m genom säkrare, snabbare och avsevärt kostnadsbesparande offshoring

För närmare upplysningar kontakta gärna Åke Pihlanen på 0706-20 28 20.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specialister på IT-offshoring sedan 1999

Make IT in India AB har 10 års erfarenhet av att leda och koordinera IT-projekt offshore. Med denna erfarenhet i ryggen vet Make IT in India vad som krävs av alla parter för att sätta upp en väl fungerande offshorerelation och vad som krävas för att etablera ett långsiktigt samarbete med en leverantör offshore. Make IT in India erbjuder även företag/organisationer rådgivning/vägledning och utbildning inom IT-offshoring.