RISE Research Institutes of Sweden AB

MakerDays i Göteborg - den första i sitt slag i Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2015 08:00 CET

Under två dagar, 3-4 mars, träffas 170 lärare, förskollärare, bibliotekarier, museipedagoger, fritidspedagoger och andra på Lindholmen Science Park, Göteborg, för att lära sig om programmering och skapande med IT som material.

MakerDays är den första i sitt slag i Sverige - en mötesplats, workshop och konferens i gränslandet mellan makerkultur och lärande. Den är till för att skapa en arena för lärande mellan såväl erfarna som nyfikna, vara en plats för görande och experimenterande, och för att bidra till att fler delar mer kunskap och erfarenheter.
MakerDays är en plats för lärande om såväl analoga som digitala material och verktyg - från 3D-skrivare och CAD till smarta textilier, robotik och programmering. Men detta är också en arena för samtal om lärande i en digital tid, och om hur skola och samhälle i stort bättre skapar förutsättningar för lärande och utveckling av erfarenheter.

-Framtiden är redan här, den är bara ojämnt distribuerad. Nu tar vi ett rejält kliv in i framtiden under två dagar i Göteborg, säger Carl Heath, arrangör för MakerDays. Carl Heath arbetar till vardags som forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT. 
-Vi lever i en tid då teknologi och digitala föremål omger oss hela tiden, från mobiltelefonen i fickan, till bilen, diskmaskinen, dörren eller lampan. Mycket av vår interaktion med vänner, arbetskamrater, myndighetskontakter och företag sker via digitala medier. Genom att själv utforska, pröva, experimentera och laborera med teknologi blir vi inte bara bättre skickade i att använda verktyg och material - vi blir också mer rustade att vara medborgare i ett digitalt samhälle, fortsätter han. 

Makerkulturen är en samtida kulturform som stämmer ur den klassiska och digitala gör-det-själv kulturen. Nya och gamla former av material och verktyg möts, digitala verktyg, 3D-skrivare, robotar och datorprogrammering är några av ingredienserna, tillsammans med trä- och metallslöjd, textila uttryck, spel, konsthantverk och så vidare. Ett tydligt fokus inom makerkultur handlar om att lära sig praktiska färdigheter och kunskaper inom såväl analoga som digitala praktiker, för att med dessa kunna utforska,uppfinna, skapa och göra.

Makerkulturen ger uttryck för eget skapande i ett socialt sammanhang, både i det fysiska rummet samt i digitala mötesplatser. Lärande genom informella, nätverkande, delade och görande aktiviteter skapar ofta motivation och engagemang, något som makerkultur har att erbjuda också andra miljöer för lärande så som skolan.

MakerDays sker i samarbete mellan Interactive Institute Swedish ICT, Chalmers, Lin Education, Lindholmen Science Park och Vinnovaprojektet Makerspace i skolan.

För mer information, möjlighet att besöka, kontakta Carl Heath, ch@tii.se, 0702402037

Interactive Institute Swedish ICT är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet har under det senaste decenniet etablerat sig inom områden såsom interaktionsdesign, visualisering, beteende, ljuddesign, spel, och upplevelser och ses idag som en ledande kraft inom svensk IT-forskning. Interactive Institute har ca 55 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Karlstad, Uppsala, Umeå och Piteå med huvudkontor i Kista. Interactive Institute ägs av RISE och ingår i koncernen Swedish ICT.  http://www.tii.se