Lin Education

MakerDays 3-4 mars!

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2015 18:55 CET

Under två dagar, 3-4 mars, träffas 170 lärare, förskollärare, bibliotekarier, museipedagoger, fritidspedagoger och andra på Lindholmen Science Park för att lära sig om programmering och skapande med IT som material.

MakerDays är den första i sitt slag i Sverige - en mötesplats, workshop och konferens i gränslandet mellan makerkultur och lärande. Den är till för att skapa en arena för lärande mellan såväl erfarna som nyfikna, vara en plats för görande och experimenterande, och för att bidra till att fler delar mer kunskap och erfarenheter. MakerDays är en plats för lärande om såväl analoga som digitala material och verktyg - från 3D-skrivare och CAD till smarta textilier, robotik och programmering. Men också en arena för samtal om lärande i en digital tid, och hur skola och samhälle i stort bättre skapar förutsättningar för lärande och utveckling av erfarenheter.

"Framtiden är redan här, den är bara ojämnt distribuerad. Nu tar vi ett rejält kliv in i framtiden under två dagar i Göteborg, säger Carl Heath, Arrangör för MakerDays och till vardags forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT”

"Vi lever i en tid då teknologi och digitala föremål omger oss hela tiden, från mobiltelefonen i fickan, till bilen, diskmaskinen, dörren eller lampan. Mycket av vår interaktion med vänner, arbetskamrater, myndighetskontakter och företag sker via digitala medier. Genom att själv utforska, pröva, experimentera och laborera med teknologi blir vi inte bara bättre skickade i att använda verktyg och material - vi blir också mer rustade att vara medborgare i ett digitalt samhälle, säger Carl Heath."

Makerkulturen är en samtida kulturform som stämmer ur den klassiska och digitala gör-det-själv kulturen. Nya och gamla former av material och verktyg möts, digitala verktyg, 3D-skrivare, robotar och datorprogrammering är några av ingredienserna, tillsammans med trä- och metallslöjd, textila uttryck, spel, konsthantverk och så vidare. Ett tydligt fokus inom makerkultur handlar om att lära sig praktiska färdigheter och kunskaper inom såväl analoga som digitala praktiker, för att med dessa kunna utforska,uppfinna, skapa och göra.

Makerkulturen ger uttryck för eget skapande i ett socialt sammanhang, såväl i det fysiska rummet som i digitala mötesplatser. Lärande genom informella, nätverkande, delade och görande aktiviteter skapar ofta motivation och engagemang, något som makerkultur har att erbjuda också andra miljöer för lärande, så som skolan.

MakerDays sker i samarbete mellan Interactive Institute Swedish ICT, Chalmers, Lin Education, Lindholmen Science Park och Vinnovaprojektet Makerspace i skolan.

För mer information, möjlighet att besöka, kontakta Carl Heath, ch@tii.se, 0702-402037
För information från Lin Education, kontakta Karl Alfredsson, karl.alfredsson@lineducation.se eller 0709-533186

Tillsammans utvecklar vi svensk skola!
Vi kallar det VIP-konceptet. I själva verket är det ren logik. På Lin Education utgår vi från vårt VIP-koncept i allt vi gör. Vi tror nämligen att samspelet mellan Verktyg, Innehåll och Pedagogik är en framgångsfaktor i utvecklingen av svensk skola. Med avstamp i det läroplansuppdrag svensk skola har och det samhälle vi lever i, ska vi möta framtidens behov. En utbredd digitalisering av skolan och en ökad digital kompetens bland dess verksamma är en del av vår medicin. En spännande resa tycker vi. Vi finns i Göteborg, Malmö, Stockholm och Karlstad men arbetar med hela skolsverige.