Falköpings kommun

MAKT - Medvetet Arbete mot Kvinnomisshandel för Tjejer - ett förebyggande projekt mot kvinnomisshandel

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 15:40 CET

Kvinnomisshandel är ett allvarligt och alltför vanligt förekommande problem i samhället.
- Men genom information om vilken hjälp som finns att få och om vi lär oss att tidigt tolka tecken på misshandel, kan mycket lidande undvikas, säger skolkurator Johanna Korndahl.
Johanna är skolkurator i Floby och Kinnarp och aktiv i MAKT, ett förebyggande projekt mot kvinnomisshandel. Projektet genomförs i samarbete med kvinnohuset i Skövde och polisen från kvinnofridsgruppen i Falköping.

- Genom att uppmärksamma de unga tjejerna på problemet ökar också chansen att de kan undvika det. Om man ändå skulle drabbas är det viktigt att förstå vad som händer och vart man kan vända sig för att få hjälp. Dessa verktyg hoppas man att eleverna får med sig och också kan sprida i sin omgivning efter seminariet, säger Johanna Korndahl.

Projektet genomför seminarier under temat "kvinnomisshandel" där det informeras om fakta och kännetecken på kvinnomisshandel. Informationen omfattar även frågor som; "hur undviker jag att drabbas?" och; "om jag drabbas, hur och var kan jag få hjälp?". Gästföreläsare från kvinnohuset i Skövde och polisen deltar och berättar utifrån sina perspektiv. Informationen avslutas med en film om en kvinna i ett misshandelsförhållande och en gemensam diskussion.

Ett seminarium har hittills hållits på Kinnarpsskolan och nästa äger rum på Flobyskolan.

Som representant för pressen är du välkommen till seminariet. Torsdagen den 23 november, Flobyskolan, högstadiedelen sal 115, klockan 13.00


Kontaktperson:
Skolkurator Johanna Korndahl
email: johanna.korndahl@falkoping.se
telefon: 0515-422 14