Föreningen Stockholms hemlösa

Maktlösheten och ansvarsfriheten över hemlösheten!

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 20:49 CEST

Om det fanns lite allvar med alla ord, politiker, tjänstemän och frivilligorganisationspersonal slänger ur sig då de säger sig vilja hjälpa våra hemlösa människor. Hur kan det då komma sig att så fort någon anser sig fått makten och monopol i denna fråga, avsäger sig just det ansvaret? Den förra men även denna regering tycker detta är en mycket angelägen och prioriterad fråga att lösa. Men då den ges lägger regeringen över ansvaret på kommunen, som sedan lägger ansvaret vidare till frivilligorganisationerna och privata aktörer, som i sin tur lägger det vidare på de människor som är hemlösa. Så i slutänden menar vi alltså att det är våra hemlösa medborgares "fel" att det inte finns eller byggs bostäder där människor har råd att bo och bo kvar i. För om det funnits bostäder byggda för alla skulle väl inte ca 250 000 människor stå i Stockholms bostadskö? Nä, bättre och mer konstruktiva prioriteringar har vi skattebetalare rätt att kräva av ansvariga i en fråga som slukar ca en miljard skattekronor varje år bara i Stockholm. Och detta får pågå medan både bostadskön och antalet hemlösa växer i oförtruten takt.

Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa