Tandvårdsskadeförbundet

Maktskifte i landstinget behövs

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2014 00:55 CEST

Tjuriga tjänstemän och läkare försämrar för sjuka att bli friska. Politiska initiativ behövs för att förbättra vården och möjligheterna till fyllningsbyte för de tandvårdsskadade, skriver Ann-Marie Lidmark ordförande för Tandvårdsskadeförbundet.

Folk som är sjuka av sina amalgamfyllningar eller andra dentala material har diagnoser som kroniskt trötthetssyndrom, psykisk sjukdom och fibromyalgi. De är allergiska eller överkänsliga mot sina tandfyllningar och 70 till 90 procent förbättrar hälsan radikalt efter fyllningsbyte.

Trots det tjurar tjänstemän och läkare och allt färre får fyllningsbyte som led i en medicinsk behandling enligt befintlig lagstiftning. De som har pengar skippar byråkratin och byter fyllningar på egen bekostnad. Kvar blir de fattiga som inte har råd att bli friska.

Det måste bli lättare för sjuka människor att byta tandfyllningar och därför har Tandvårdsskadeförbundet i Stockholm frågat landstingets partier vad de tänker göra.

Miljöpartiet och socialdemokraterna vill båda förbättra situationen för tandvårdsskadade bland annat genom att ställa krav på information till patienterna och förbättra kunskaperna hos vårdgivarna. Miljöpartiet vill ha årliga redovisningar av ansökningar till tandvårdsförordningens 6 och 7 §§ för att kunna följa utvecklingen.

Allianspartierna däremot vill inte ha några förändringar alls, trots att det tidigare var folkpartiet och centerpartiet som drev dessa frågor. Tandvårdskadeförbundet hoppas därför på ett maktskifte i landstinget!

Ann-Marie Lidmark

Ordförande i Tandvårdsskadeförbundet i Stockholms län


Giftfri tandvård för bättre folkhälsa