Proffice AB

Makulering av återköpta aktier

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 09:59 CEST

Den 6 maj 2010 beslutade årsstämman att minska bolagets aktiekapital med 275 000 SEK motsvarande det sammanlagda kvotvärdet om 0,25 SEK per aktie för bolagets 1 100 000 stycken återköpta aktier. Beslutet har nu registrerats på Bolagsverket och de aktuella aktierna har nu makulerats. Efter makuleringen innehar Proffice 438 919 återköpta aktier.

Bolagets aktiekapital uppgår efter förändringen till 17 155 943,25 SEK fördelat på 4 000 000 A aktier och 64 623 773 B aktier.

För mer information kontakta


Lars Kry, VD och koncernchef, Proffice AB, +46 8 787 17 00, lars.kry@proffice.com
Markku Onnela, CFO, Proffice AB, +46 8 787 17 00, markku.onnela@proffice.com

Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 10 000 medarbetare i Norden. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. www.proffice.com