Stockholms stad

Klart med ny stadsarkitekt i Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2016 11:00 CEST

Torleif Falk har bred erfarenhet som arkitekt i olika roller och har god förståelse för stadsbyggnads- och husbyggnadsprocessernas alla delar. Han står också bakom flera uppmärksammade byggnader i Stockholm. Närmast kommer han från stadsledningskontoret vid Stockholms stad, där han i rollen som bostadssamordnare haft det övergripande uppdraget att samordna bostadsbyggandet.

– Jag är mycket glad att Torleif Falk blir vår nya stadsarkitekt. Stockholm växer fort och vi har en stor utmaning att bygga inte bara bostäder utan också skolor, idrottsplatser, kollektivtrafik, bibliotek, parker och annat som behövs för att skapa en attraktiv och hållbar stad, säger stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi.

– Stadsarkitekten har här en nyckelroll, att driva kvalitetsfrågan och se till att god arkitektur och stadskvaliteterna följer med hela vägen från översiktplan till bygglov. Torleif har med sin breda erfarenhet och kompetens det som krävs för uppdraget, säger Anette Scheibe Lorentzi.

Torleif Falk är arkitekt, SAR/MSA från KTH Stockholm/AHO Oslo. Han har tidigare arbetat på flera välrenommerade arkitektkontor och byggföretag. Bland annat som chefsarkitekt på Primula Byggnads, kontorschef och vice vd på TEA samt som arkitekt på Nyréns. Han har också erfarenhet från ett av stadens bostadsbolag, Stockholmshem, där han arbetat som projektutvecklare.

– Att som stadsarkitekt få delta i utvecklingen av Stockholm ser jag som en komplex och spännande utmaning, men också ett stort förtroende. Jag ser stadsarkitekten som en strategiskt samordnande roll, där ett nära samarbete inom staden och med bland andra näringsliv, arkitekter, byggherrar och folkvalda är viktiga ingredienser, säger Torleif Falk.

– Samhällsbyggandet har största betydelse för människors välbefinnande och staden som livsmiljö. God stadsbyggnad och arkitektur är verktyg för socialt hållbar utveckling, och avgörande för att Stockholm ska vara en attraktiv stad att leva, besöka, studera och etablera företag i, säger Torleif Falk.

Torleif Falk tillträder sin tjänst 1 oktober 2016. Han efterträder tidigare stadsarkitekten Karolina Keyzer.

En ny bostadssamordnare kommer att tillsättas inom kort.