Malmbergs Elektriska AB

Malmbergs öppnar representationskontor i Hong Kong

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 13:23 CEST

Efter mer än 14 års arbete i Kina öppnar Malmbergs ett representationskontor i
Hong Kong. Kontoret ska koordinera koncernens inköp i Kina samt ansvara för försäljningen av koncernens egenutvecklade produkter på marknader utanför Europa.


För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-587711.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september 2008 klockan 12.00 (CET).