Malmen Montessori

Malmen Montessori 25 år

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 11:49 CEST

Tisdagen den 2 oktober firar Malmen Montessoris grundskoleverksamhet 25 år. Därmed är verksamheten en av de allra första fristående skolorna i Borås.

Skolan startade med ett 15-tal elever och i dag har verksamheten utvecklats till att omfatta 450 elever, fördelade på förskola från 1-5 år till förskoleklass/skola från år 1-9.

Montessoripedagogiken, vars huvudpunkter innebär individuella elevplaner, frihet och ansvar i klassrummet och hjälp till självhjälp, är fortfarande lika tydlig som när skolan startade. Både trots och tack vare ändrade Läroplaner genom åren, har skolan antagit sin egen montessoriprägel och samtidigt utvecklats till en modern IT-miljö för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar till den globala världen.

Verksamheten bedrivs av en ideell föräldraförening utan vinstkrav. Föräldrars engagemang i föreningen är viktigt och bedrivs i olika former, både på klassnivå och genom övergripande insatser för t ex utemiljö, arrangemang m m.

Den 2 oktober kl. 16.30 börjar jubileet med Öppet hus och möjlighet att besöka klassrummen med elever och pedagoger. Maria Montessori, gestaltad av Inger Jacobsson som är en välkänd montessoriprofil, finns på plats. Kvällen invigs kl. 17.30 med ett öppningstal och firande och därefter pågår ”Sinnenas afton” på skolgården, med underhållning, förtäring, lottförsäljning m m.

Webblänk: Information om jubileet på vår webbplats

Kontakt:

Kenneth Larsson, verksamhetsansvarig rektor
070-518 12 63
kenneth@malmen.com

David Thåst, ordförande
0700-30 30 60
ordforande@malmen.com

Malmen Montessori är en fristående skola i Borås som omfattar förskola (1-5 år), förskoleklass (6 år), grundskola 1-9 (6-16 år) och fritidshem. Skolan har ca 460 barn/elever och har som målsättning att arbeta enligt Maria Montessoris principer.