Länsstyrelsen i Östergötlands län

Malmestens stiftelse delar ut 185 000 kr i bidrag

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 16:49 CET

Styrelsen för Malmestens Stiftelse har vid sitt senaste möte beslutat
om bidrag på totalt 185 000 kr till organisationer som arbetar med humanitär och social verksamhet i Linköping.


Stiftelsen har till ändamål att främja humanitär verksamhet bland behövande, i första hand till dem som inte erhållit stöd från det allmännas sida.

Följande organisationer har erhållit bidrag 2010:
Linköpings Stadsmission 50 000 kr
Frälsningsarmén i Linköping 45 000 kr
Svenska Kyrkans Diakoniverksamhet 45 000 kr
BRIS Barnens Rätt i Samhället Region Öst 10 000 kr
RSMH-Fyren 10 000 kr
Internationella Kvinnoföreningen 10 000 kr
Linköpings Frikyrkoråd 5 000 kr
IFS/Trappan 5 000 kr
GIL Gatuevanglisation i Linköping 5 000 kr

Totalt: 185 000 kr


Vänliga hälsningar
Mariethe Larsson, Informationschef
Telefon: 0703-667366
mariethe.larsson@lansstyrelsen.se

För mer information kontakta:

Bo Silén, v ordf. i Malmestens stiftelse, tfn 013-19 63 87.
Therese Åneklint, sekreterare i Malmestens stiftelse, tfn 070-369 88 22.