Ungdomsstyrelsen

MALMÖ ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2006

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 17:28 CET

Malmö är Årets ungdomskommun 2006. Kommunen prisas för att ha tagit krafttag för att förbättra ungas villkor. Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson delade idag ut utmärkelsen på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.

- Vi är väldigt imponerade av Malmö. De har gjort ett fantastiskt jobb. Under svårast möjliga villkor har kommunen lyckats göra väldigt mycket för att unga ska få det bättre. Och de har gjort det bra. Vi ser fram emot att få följa Malmös framtida utveckling och arbete för att komma ännu längre, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Med priset vill Ungdomsstyrelsen uppmärksamma Malmös långsiktiga och strategiska arbete för att förbättra ungas villkor.

- Kommunen ser till hela ungdomsgruppens behov, både de yngre och de lite äldre. De satsar hårt för att unga ska komma in på arbetsmarknaden, för att öka ungas inflytande och delaktighet i samhället och för att minska brott och göra ungas uppväxt trygg och säker. De gör också nyskapande satsningar på ungas fritid, säger Per Nilsson.

Motivering
I och med utmärkelsen kommer Malmö att få 150 000 kronor i pris. Pengarna ska användas för fortsatt utveckling i kommunen på ett sätt som gagnar unga, och i samråd med unga själva.
Motiveringen till utmärkelsen lyder:
"Årets ungdomskommun 2006 är en kommun som trots mycket stora utmaningar har tagit krafttag för att förbättra ungas villkor. Vi vill särskilt lyfta fram kommunens engagerade arbete för att öka ungas inflytande och för kreativa satsningar på ungas fritid och föreningsliv. Genom årets utmärkelse vill Ungdomsstyrelsen uppmärksamma kommunens imponerande ansträngningar och samtidigt utmana kommunen.
Malmö ni är bra - vi tror att ni kan bli ännu bättre."

Nominerade
Fjorton kommuner ansökte om utmärkelsen Årets ungdomskommun - av dessa har fyra nominerats: Kristinehamn, Malmö, Värmdö och Östersund.

I juryn ingick representanter från Barnombudsmannen, Sveriges ungdomsråd, Sveriges kommuner och landsting, Jönköpings kommun, organisationen Communicare och Ungdomsstyrelsen. Årets ungdomskommun utses bland de nominerade av Ungdomsstyrelsens generaldirektör. Utmärkelsen delas ut för elfte året i rad.

För mer information:
Agneta Eriksson, kommunalråd, Malmö kommun
tfn 0705-33 75 69 agneta.eriksson@malmo.se

Inger Ashing, chef Nationell och kommunal ungdomspolitik, Ungdomsstyrelsen
tfn 0702-16 16 99, inger.ashing@ungdomsstyrelsen.se

Lisa Modée, utredare, Ungdomsstyrelsen
tfn 08-566 219 45, lisa.modee@ungdomsstyrelsen.se

Per-Uno Frank, handläggare, Ungdomsstyrelsen
tfn 08-566 219 39, per-uno.frank@ungdomsstyrelsen.se

Sara Arborén, pressinformatör, Ungdomsstyrelsen
tfn 0702-10 42 06, sara.arboren@ungdomsstyrelsen.se

www.ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken och stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete, fördela bidrag till och stödja metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv samt inom internationellt ungdomssamarbete.