Sveriges Kommuner och Landsting

Malmö är Årets ungdomskommun 2006

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 13:36 CET

Ungdomsstyrelsen har utsett Malmö till Årets ungdomskommun 2006. I motiveringen framhålls Malmös arbete för att öka ungas inflytande och kreativa satsningar på ungas fritid och föreningsliv. Sveriges Kommuner och Landsting ingick i juryn.

Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör menar att Malmö ser till hela ungdomsgruppens behov och att Malmö satsar hårt för att unga ska komma in på arbetsmarknaden, för att öka ungas inflytande och delaktighet i samhället och för att minska brott och göra ungas uppväxt trygg och säker.

Motiveringen till utnämningen lyder:

»Årets ungdomskommun 2006 är en kommun som trots mycket stora utmaningar har tagit krafttag för att förbättra ungas villkor. Vi vill särskilt lyfta fram kommunens engagerade arbete för att öka ungas inflytande och för kreativa satsningar på ungas fritid och föreningsliv. Genom årets utmärkelse vill Ungdomsstyrelsen uppmärksamma kommunens imponerande ansträngningar och samtidigt utmana kommunen.
Malmö ni är bra - vi tror att ni kan bli ännu bättre.«

I juryn ingick representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Barnombudsmannen, Sveriges ungdomsråd, Jönköpings kommun, organisationen Communicare och Ungdomsstyrelsen. Fjorton kommuner ansökte om utmärkelsen Årets ungdomskommun och av dessa nominerades fyra: Kristinehamn, Malmö, Värmdö och Östersund. Årets ungdomskommun utses bland de nominerade av Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Ungdomsstyrelsen utser sedan 1996 årligen ut utmärkelsen årets ungdomskommun. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram kommuner som:

* tar ungas behov och engagemang på allvar
* samarbetar mellan olika förvaltningar för att skapa en sektorsövergripande ungdomspolitik
* arbetar långsiktigt för att ge unga verkligt inflytande och utgår från kunskap om ungas hälsa, fritid, skolmiljö eller möjligheter på arbetsmarknaden.

För mer information: Åsa Persson avdelningen för lärande och arbetsmarknad 08-452 78 25 eller asa.persson@skl.se

Läs mer via Ungdomsstyrelsens hemsida: www.ungdomsstyrelsen.se eller Malmö kommuns hemsida: www.malmo.se

Pressjour: 08 452 7101