Image Media Channel AB i samverkan med Q-channel AB

Malmö Bibliotek väljer kösystemet Q-channel.

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 12:23 CET

Malmö Bibliotek använder nu kösystemet Q-channel för att öka servicegraden för sina besökare. Kösystemet är skräddarsytt med bibliotekets layout. Besökarna trycker enkelt  fram sin nummerlapp på touchskärmen. Planerna är att lägga till flera kötyper och information på touchskärmen och på könummerdisplayen. Genom de olika kötyperna kommer besökarna få en kontakt med personal på olika avdelningar.

Kösystemet Q-channel är ett modernt kösystem där köknappen har ersatts med en touchscreen, de röda siffrorna med LCD-displayer och en Internetbaserad lösning för administration, information och statistik.

Q-channel innehåller förutom funktioner för att hantera olika kötyper även funktioner för att hantera bokade möten, som även integrerats med vidarekoppling till sms. Statistik såsom kölängder, kötider etc. kan genereras med automatik och kan t ex. hämtas direkt från Internet för samtliga butiker i en butikskedja. Kösystem har tidigare oftast mycket begränsat nyttjats för information om kötider, kölängder, mm. Q-channel har med dessa funktioner som självklarhet redan från början. Q-channel blir därmed ett effektivt hjälpmedel vid resursplanering.

Istället för de gamla "röda" siffrorna så använder Q-channel vanliga LCD displayer för både kassaplatser och allmän köinformationstavla, där Q-channel´s köinformation integreras med Digital Signage, dvs nyheter, reklam och information integreras med köinformation. Även de mindre displayerna kan nyttjas för nyheter, reklam och information.

Installationen av Q-channel är betydligt enklare än tidigare system då kassaknappar är trådlösa varvid inga kabeldragningar krävs. Det är enkelt att omorganisera kassor och placeringar, då endast fjärrkontroller behövs vid kassorna och lcd-displayer enkelt kan byta innehåll.

Den nya generationens kösystem - Q-channel!

-------------------------------------------------

Image Media Channel som funnits i 10 år, och som har installationer från Haparanda till Ystad, levererar system för digital signage. Installationer finns förutom inom butiker, även på bland annat banker, skolor, bibliotek och hotell. Systemet förekommer även som interninformationssystem på tidningar och tidningstryckerier. Image Media Channel har sedan starten ett nära samarbete med etablerade media.

www.imagemediachannel.se

Bo Stintzing

08-203020