Akademikernas a-kassa

Malmö dubbelt så hög arbetslöshet som Stockholm

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2015 14:56 CEST

I Malmö var arbetslösheten förra året nästan dubbelt så hög som i Stockholm visar siffror som Akademikernas a-kassa tagit fram.

I åldersgruppen 20-64 år var arbetslösheten för hela landet 7,1 procent. Av länen var det Skåne som hade den högsta arbetslösheten med 9,1 procent. Hallands län hade lägst andel arbetslösa, 5,0 procent. Även när man jämför de tre storstadsområdena sticker Skåne ut. Förra året hade Malmö nästan dubbelt så hög arbetslöshet som Stockholm, 12,3 procent jämfört med 6,3 procent. Siffrorna är hämtade från Arbetslöshetsrapporten 2015 som ges ut av Akademikernas a-kassa.
– Vi kan också se att det är olika stora skillnader mellan kvinnors och mäns arbetslöshet i de tre storstadsregionerna. I Göteborg är det ingen skillnad medan det i Malmö skiljer mer än 2 procentenheter, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Akademikernas a-kassa är a-kassan för alla akademiker. Hela arbetslivet.
Vi är Sveriges största a-kassa med drygt 680 000 medlemmar. I dag har vi en arbetslöshet på 1,2 procent. Att vara medlem hos oss kostar 90 kronor i månaden.