CoachWalk Academy AB

Malmö Högskola sjösätter ny utbildning: ”Personal och arbetsliv” – ökat fokus på yrkeskoppling och coaching

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 12:35 CEST

Nu går det att söka till Malmö Högskolas nya program ”Personal och arbetsliv” (180 hp), en utbildning för dig som vill arbeta med personalfrågor. Utbildningen har en stark koppling till yrkeslivet och inslaget av coaching är påtagligt.

”Det nya programmet innehåller mycket praktik och problem baserade på verkliga case för att tydligt göra lärandet levande och öka yrkeskopplingen till det som väntar efter avlagd examen”, säger Calle Rosengren, programansvarig på Malmö Högskola (MAH). ”Vi kommer även att inkludera coaching i utbildningen eftersom vi har sett att ett coachande förhållningssätt har positiva effekter på arbetsplatser”, fortsätter Calle.

För att stärka kopplingen till efterföljande yrkesliv har MAH även bildat en referensgrupp med HR-inriktade personer från olika delar av arbetslivet. Syftet med referensgruppen är att MAH ska hålla en aktiv dialog med olika företag och organisationer för att kontinuerligt kunna erbjuda en utbildning som ger studenterna de kunskaper de kommer att behöva.

”Vi upplever ett ökande intresse från företag på våra utbildningar. Framför allt är det personer inom HR-området som vill veta mer om Coachande Handledning, en metodik som är väl lämpad för denna typ av befattningar”, säger Peter Linnander, VD på CoachWalk Academy AB, som är en av medlemmarna i referensgruppen. ”Av den anledningen känns det värdefullt för oss att kunna vara med och bidra till att dessa kunskaper sprids även inom högskoleutbildningar”, avslutar Peter.

Läs mer om programmet ”Personal och arbetsliv” (180 hp) på Malmö Högskola här.

För mer information kontakta:

Malmö Högskola
Calle Rosengren, programansvarig
040 – 665 86 84
calle.rosengren@mah.se

CoachWalk Academy AB

Peter Linnander, VD

0768 – 10 65 55

peter.linnander@coachwalk.se


CoachWalk Academy utbildar, handleder och inspirerar i professionell coaching.