Mikz (Danir Marketing)

Malmö högskolas agerande avslutar satsningen World Village of Women Sports

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 17:11 CET

World Village of Women Sports (WVWS) skulle bli ett internationellt idrottsvetenskapligt forsknings- och utvecklingscenter med fokus på kvinnors idrott och hälsa. Detta är ett eftersatt område över hela världen.

Men när Malmö högskolas ledning nu fattat beslut om att välja en annan lösning för sin Idrottsvetenskap har vi tagit beslutet att avveckla WVWS. Pågående projekt och aktiviteter kommer därför att fasas ut.

Satsningen WVWS byggde på en samverkan mellan akademi, idrott och näringsliv. Basen för forskningen utgjordes av våra ledande lokala aktörer i regionen som Malmö högskola, Lunds universitet, Region Skåne och Köpenhamns universitet. Utöver dessa institutioners egna forskningsanslag skulle det tillkomma en till WVWS knuten forskningsstiftelse med planerad årsbudget om 25 Mkr per år. Härtill knöts ett internationellt nätverk av forskare samt privata företags utvecklingsverksamheter.

Redan idag har WVWS gjort stor skillnad genom att stödja ett flertal forskningsprojekt i Öresundsregionen och agera som mötesplats för frågeställningar om kvinnors idrott och hälsa. Sommaren 2015 kommer över 2000 delegater till Malmö och Europas största idrottsvetenskapliga kongress, ”ECSS - Sustainable Sport” där jämställdhet står högt på agendan. WVWS var viktiga för kongressens placering i Malmö.

Tidigt deklarerade vi att det var helt avgörande att en nyckelinstitution som Malmö högskolas Idrottsvetenskap behövdes för att kunna realisera satsningen. Det går nämligen inte, att på ett trovärdigt sätt, attrahera internationella aktörer för forskning och finansiering om det inte finns en stark lokal förankring. Det går inte heller att skapa en internationell attraktion utan ett ordentligt profilprojekt där alltifrån spännande arkitektur, forskningsfinansiering, lokala forskningsaktörer och internationella nätverk tillsammans bildar en helhet.

I Högskolelagen anges att en högskola ska samverka med det omgivande samhället. En rimlig tolkning av detta är att en högskola ska främja projekt som stärker den egna verksamheten och den region där högskolan verkar. Motsatsen till detta är att inte samverka och vara sig själv nog.

Malmö högskola har valt att bortse från alla strategiska värden inklusive forskningsstiftelsen som vi var beredda att basfinansiera. Istället har högskolan valt att denna fråga ska avgöras utifrån den tekniska delfrågan om att upphandla ett hyresavtal.

Det går inte att utveckla och driva strategiska forskningssatsningar med näringslivet om man väljer att inte sätta sig ner för gemensamma diskussioner kring vilken målbild man vill skapa.

Det hela blir inte bättre av att nuvarande och tidigare rektor ägnat flera år för att med hjälp av Lagen om Offentlig Upphandling förbereda och handla upp ett hyresavtal om ca 5000 kvm. En lag som dessutom förhindrar högskolan att under pågående upphandlingsprocesser samtala med dem man ska samverka med.

Eftersom högskolan valt att aktivt fokusera på den mindre delfrågan om hyresavtalet istället för att värdera helheten av vad WVWS skulle kunna innebära, faller dessvärre satsningen på WVWS. En satsning som skulle ha skapat många högkvalificerade jobb i Malmö, ett profilcenter för forskning och utveckling med angeläget fokus på kvinnors idrott och hälsa samt en sammanlagd investering i ett byggprojekt om 2,5 miljarder kronor. Det var dessutom en satsning som ledningen för Malmö högskolas Idrottsvetenskap såg fram mot att se realiseras och som dessutom skulle gett Malmö ytterligare ett spännande landmärke.

För oss som entreprenörer föreligger ingen brist på andra projekt i olika länder. Det är entreprenörens vardag att inte alla satsningar realiseras. Samverkan mellan det offentliga och privata kan inte drivas om det offentliga väljer att negligera alla strategiska frågor och istället låter en mindre teknisk delfråga fälla avgörandet.

Vår slutsats är, efter att ha varit igenom denna segdragna process, att det sätt på vilket Malmö högskola valt att hantera denna process omöjliggör skapandet av något nytt av strategiskt värde där näringslivet och det offentliga samverkar.

Malmö 19 december 2013

Dan Olofsson 

Kent Widding Persson


About World Village of Women Sport

The aim of World Village of Women Sport is to give female athletes the same opportunities to develop as their male colleagues. A total of 200 million Euros will be invested in this centre for research and development, which is being established in Malmö, Sweden.

 The new centre will provide new opportunities for international sporting organisations and clubs. World Village of Women Sports is a wide-ranging initiative that will encompass research, development and testing, and create a hub where the worlds of sport, academia and business unite to promote women’s sport.