Malmö Kvinnojour

Malmö Kvinnojour håller fotoutställning i Riksdagen

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2017 09:08 CET

”Jag bara ramlade”

– en fotoutställning av Fanny Beckman i samarbete med Malmö Kvinnojour

I anslutning till Internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor ställs nu Malmö Kvinnojours fotoutställning ”Jag bara ramlade” ut i Riksdagen. På riksdagsledamot Hillevi Larssons initiativ har Malmö Kvinnojours bjudits in för att sätta upp och tillgängliggöra utställningen för Sveriges riksdagsledamöter.

Under tisdagen den 28e november invigs utställningen för inbjudna. På talarlistan står såväl representanter från Malmö Kvinnojour, som fotografen Fanny Beckman, jämställdhetsminister Åsa Regnér och generalsekreterare för Unizon Olga Persson.

Utställningen är ett samarbete med Malmö Kvinnojour och springer ur fotografens reflektioner kring våld i nära relationer.

- Det var en självklarhet för mig att kombinera fotografi med mitt engagemang för Malmö Kvinnojour. Varje år mördas 17 kvinnor av män som är i nära relation till dem. Min förhoppning med bilderna är att våld i nära relationer sätts på den politiska agendan en gång för alla, säger fotograf Fanny Beckman.Det är Malmö Kvinnojours volontärer som sitter modell för fotoprojektet och de har uttryckt hopp om att genom sin medverkan kunna bidra till att lyfta och synliggöra detta samhällsproblem.

Verksamhetschefen för Malmö Kvinnojour, Felicia Westerdahl, beskriver det förebyggande arbetet som en mycket viktig del i arbetet med våld i nära relation.

-Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem där uppskattningsvis var femte svensk kvinna någon gång under sin livstid utsätts för fysiskt eller psykiskt våld av en nära anhörig. Våldet har många olika ansikten. Det berör människor från alla etniska bakgrunder och samhällsklasser. Genom fotoutställningen hoppas vi kunna sprida information om våld och väcka tankar kring vad våld är och hur det tar sig uttryck. Det är hög tid att samhället tar ställning mot detta och bejakar kvinnors rättigheter till ett liv fritt från våld.

Fotoutställningen ställs ut i Riksdagens lokal Mittpolen och pågår 28–29 november. Malmö Kvinnojour samt Fanny Beckman är på plats under hela utställningstiden.


För ytterligare information och frågor kring att besöka utställningen kontakta:

Felicia Westerdahl, verksamhetschef för Malmö Kvinnojour

Felicia.westerdahl@malmokvinnojour.seTelefon: 0721604104

Malmö Kvinnojour har funnits sedan 1980 och är en partipolitiskt och religiös obunden förening. Jouren erbjuder skyddat boende samt stöd och rådgivning till våldsutsatta kvinnor. Det ingår i jourens uppdrag att verka förebyggande och sprida kunskap om våld i nära relationer. För mer information: www.malmokvinnojour.se