Malmö Kvinnojour

Malmö Kvinnojour har i dagarna tilldelats RFSL:s HBTQ-certifiering

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2017 15:48 CEST

Som den första kvinnojouren i Skåne och den andra i Sverige, har Malmö Kvinnojour blivit hbtq-certifierade av RFSL. HBTQ-certifieringen firades internt, vid jourens årsmöte den 11 april, tillsammans med alla medlemmar. En milstolpe är nådd, i och med detta kan Malmö Kvinnojour hjälpa och stötta än fler människor som lever i eller har levt i en situation av våldsutsatthet.

Malmö Kvinnojour är en av landets äldsta kvinnojourer och har sedan 1980 erbjudit stöd, rådgivning och skyddat boende till våldsutsatta kvinnor och barn. Vid årsmötet 2014 beslutade stämman att vidga jourens målgrupp till att omfatta alla personer som identifierar sig som kvinna, oavsett könsuttryck, biologiskt eller juridisk kön samt sexuell läggning. Och jourens certifiering springer just ur denna förändring; att ha kunskap och kompetens att tillhandahålla kvalificerat stöd och skydd till jourens vidgade målgrupp.

-Vi möter dagligen personer som lever i eller har levt i en våldsam relation. Personalens bemötande och deras kunskap om våld i nära relation är avgörande för att vi ska kunna tillhandahålla en professionell och kvalitativ stödverksamhet. Detsamma gäller ju givetvis för hbtq-personer och deras våldsutsatthet, berättar Felicia Westerdahl, verksamhetsledare.

Med anledning av detta påbörjade Malmö Kvinnojour certifieringsarbetet i maj förra året. Sedan dessa har all personal samt föreningens medlemmar genomgått flertalet utbildningar, workshoppar och projektmöten för att höja kunskapen om hbtq-frågor och hbtq-perspektiv samt våldsutsattheten för hbtq-personer.

Målet för oss har varit att alla verksamma på jouren ska ha kunskap om vad det innebär att leva utanför heteronormen samt att förstå och ha kännedom om hbtq-perspektivet i arbetet inom stöd- och skyddsverksamheten.

Till syvende och sist har den stora drivkraften varit att vår expanderade målgrupp; att den som identifierar sig som kvinna oavsett könsuttryck, biologisk eller juridisk könstillhörighet samt sexuell läggning, ska känna sig trygg med att vi inte bara är experter på våld i nära relationer, utan att vi också besitter goda kunskaper i hbtq-frågor och att detta genomsyras i hela vår verksamhet!

För mer information, kontakta:

Felicia Westerdahl, verksamhetsledare

Tel: 076 632 49 13

Epost: felicia.westerdahl@malmokvinnojour.se


Om Malmö Kvinnojour.

Malmö Kvinnojour är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden. Jouren erbjuder stöd och rådgivning samt skyddat boende till våldsutsatta kvinnor och barn. I jourens uppdrag ingår även att verka för kunskapsspridning om och opinionsbildning mot våld i nära relation.

Läs mer: www.malmokvinnojour.se