Malmö Kvinnojour

Malmö Kvinnojour lanserar podcasten vingar & våld

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 05:30 CET

Malmö Kvinnojour ser behovet av en utvidgad dialog kring våld i nära relation och släpper därför podcasten Vingar & våld. Här lyft våldets komplexitet och dess konsekvenser gällande våld i nära relation. Genom att lyfta olika perspektiv, väcka nya tankar och krossa ännu levande myter är målsättningen att nå ut till några av de 25% kvinnor i Sverige som utsätts för våld i nära relation under sin livstid, eller till deras anhöriga, vänner och bekanta, eller till den som på annat sätt mött, sett eller anat våld.

Det är Paula Nauckhoff som bjuder in gäster till våldets värld, en värld fylld av liknelser i vilken hon har burit in en enorm ek. Till eken bjuder hon in gäster så som jurister, journalister, författare och poeter.

Med några av gästerna kommer Paula sitta i trädkronan och prata om utsikten över våldets värld. Samtalen från trädkronan kommer röra sig från vikten av att samla bevis inför en rättegång, till säkerhetstänk, vårdnadstvister och andra reella situation som våldsutsatta tvingas hantera i sin strävan efter ett våldsfritt liv.

Med andra gäster kryper Paula ner i ekens stam och ner till rötterna, här i samtal om insikter om vår inre värld. Podcastens första avsnitt utspelar sig här, i ett samtal med musikjournalisten Eric Schüldt. Eric och Paula för ett samtal om påminnelser till det som går att finna oavsett yttre omständigheter.

I tillägg till varje samtal bjuds lyssnaren på en krönika eller en dikt, skrivna på en svart skrivmaskin av en piprökande madame. Här vänds och vrids det på samtalsämnena, blicken lyfts och bidrar med perspektivskiften för att ge liv åt den inneboende styrkan, för att sätta ord på de yttre omständigheterna eller ge en stunds reflektion hämtad ur verkligheten.

Vingar & våld utvecklas och skapas utifrån de erfarenheter Paula får i sitt arbete som kurator på Malmö Kvinnojour. Avsnitten springer delvis ur de samtal hon har med våldsutsatta på jouren.

Den första februari 2017 släpper vi Ett eget rum med Eric Schüldt, samt det sex minuter långa Introduktionsavsnittet där Paula målar upp våldets värld för lyssnaren.

Under våren släpper Malmö Kvinnojour fem avsnitt av podcasten Vingar & Våld. Varje avsnitt är med ett nytt tema, en ny gäst och är cirka 45 minuter långt. De släpps första onsdagen i månaden. Podcasten kommer finnas tillgänglig i vanliga kanaler, såsom Libsyn och Itunes, samt publiceras på Malmö Kvinnojours hemsida.

För frågor, vänligen kontakta:
Felicia Westerdahl, verksamhetsledare Malmö Kvinnojour
Epost: felicia.westerdahl@malmokvinnojour.se
Tel: 076 632 49 13

Paula Nauckhoff, kurator Malmö Kvinnojour
Epost: paula@malmokvinnojour.se
Tel: 076 632 49 48

Om Malmö Kvinnojour:
Malmö Kvinnojour har funnits sedan 1980 och är en partipolitiskt och religiös obunden förening. Jouren erbjuder skyddat boende samt stöd och rådgivning till våldsutsatta kvinnor. Det ingår i jourens uppdrag att verka förebyggande och sprida kunskap om våld i nära relationer. För mer information: www.malmokvinnojour.se