Miljöstyrningsrådet

Malmö stad får nationellt pris som Utmärkt Hållbar Upphandlare!

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 10:52 CET

I går på konferensen Hållbar Upphandling delade Miljöstyrningsrådet ut pris till Malmö stad för deras arbete med att ställa drivande miljökrav och sociala krav i sina upphandlingar. Malmö stad har starkt politiskt stöd från det att upphandling görs där miljö- och sociala krav ställs till att förmedla kunskap ut till beställarna.

- Det är roligt att vårt arbete uppmärksammas. Vi arbetar strategiskt och får med oss beställarna genom utbildning och ett system som gör det enkelt för dem att beställa miljövändliga och etiska produkter. Vi arbetar även för att underlätta för små och medelstora företag att vinna avtal, säger Sanny Hell, upphandlingschef i Malmö stad.

Annie Lööf, näringsminister hade äran att dela ut priset inför de dryga 220 konferensdeltagarna. Under dagen diskuterade politiker, talare och konferensdeltagare hur innovativ och transformativ upphandling kan bidra till en hållbar utveckling. Det konstaterades att även om viljan finns är det ännu mycket kvar att göra. Bland annat för att underlätta för små och medelstora företag. Något som Malmö stad arbetar aktivt med.

-  Malmö stads arbete med att bjuda in leverantörer för att skapa en bättre dialog är ett viktigt steg på vägen, säger Sven-Eric Hargeskog, Affärskollegan och medlem i den oberoende juryn.

Det är femte gången Miljöstyrningsrådet delar ut priset. De har två priser; Utmärkt Hållbar Upphandlare och Utmärkt Hållbar Leverantör. Leverantören som vann årets pris är Textilia AB.

-  Vi har instiftat priserna för att lyfta fram organisationer som arbetar aktivt med hållbar upphandling och därmed bidrar till en hållbar framtid, berättar Sven-Olof Ryding, VD på Miljöstyrningsrådet.  

Bildtext: Sanny Hell, Upphandlingschef Malmö stad, Annie Lööf Näringsminister, Emma Johansson miljöansvarig upphandling. Foto: Hamin Mousavi, Malmö stad

För mer information om priserna och konferensen se www.msr.se/aktuellt  eller kontakta Susanne Lång, kommunikationsansvarig på Miljöstyrningsrådet 0708 96 88 81, susanne@msr.se.

Om Miljöstyrningsrådet
Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandling. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).