Atea Sverige AB

Malmö Stad och Atea i unikt helhetsavtal

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 15:28 CEST

Malmö Stad har efter en omfattande utvärdering valt Atea som exklusiv logistikpartner och helhetsleverantör av IT-produkter och tillhörande tjänster. Avtalet är ett led i Malmö Stads strävan att ytterligare effektivisera sin IT-verksamhet och sänka kostnaderna. Avtalet är treårigt. Malmö Stad beräknas köpa cirka 3000 datorer per år. Förutom leverans av IT-produkter som datorer, servrar, skrivare med mera, kommer Atea att leverera samtliga tjänster i sitt koncept Atea Value Chain. Det handlar exempelvis om återvinning av uttjänt utrustning på ett säkert, ekonomiskt och miljövänligt sätt.

- Vi ligger långt framme i vårt sätt att effektivisera vår IT-hantering för att få maximal nytta till lägsta möjliga kostnad. Nu tar vi nästa steg. Det här avtalet är unikt i sin utformning och omfattning, säger Anders Tapper, upphandlare, Malmö Stad.

En kostnadseffektiv lösning, fungerande logistik och dokumenterad leverenssäkerhet, affärsmässighet och miljöanpassad hantering var några av Malmös utvärderingsparametrar.

- Det här är ett genombrott för vårt sätt att arbeta med en helhetssyn på hanteringen av IT-produkter. Det finns mycket pengar att spara om man verkligen tar ett helhetsgrepp, och det har Malmö Stad insett. Malmö arbetar mycket progressivt inom detta område, säger Pär Aspengren, VD, Atea Sverige.

I Ateas tjänstekoncept och arbetsmetod Atea Value Chain, ingår följande
delar:

- Analys & rådgivning (Atea Analysis & Advisement)
- Inköpshantering (Atea Efficient Purchase)
- Fokussortiment (Atea Focused Assortment)
- Konfiguration (Atea Configuration)
- Märkning (Atea Asset Tag)
- Leverans (Atea Deliveries)
- Installation (Atea Installation)
- Inventariehantering (Atea Asset Management)
- Finansiering (Atea Financing)
- Kundstöd (Atea Help Desk)
- Närservice (Atea On Site Service)
- Återvinning ock skrotning av uttjänt utrustning
(Atea Recycling)

Atea är sedan tidigare Malmö Stads leverantör och rådgivare inom området programvarulicenser, särskilt vad gäller Microsofts produkter. Malmö har tidigare i år också valt Atea som leverantör av Hem-PC till Malmö Stads personal.

Atea är Nordens ledande företag för försäljning, distribution och integration av IT-produkter och IT-infrastruktur. Genom Atea Value Chain erbjuder Atea ett helhetskoncept för IT-produktförsörjning. Affärsidén är att förenkla och effektivisera kundernas hantering av IT-produkter genom hela livscykeln.

Atea koncernen (Atea Holding AB) bildades juridiskt 1 oktober 2001. Atea ägs av WM-data, det internationella investmentbolaget 3i samt Ateas ledning. Koncernchef är Thomas Keifer. Atea har cirka 660 medarbetare i hela Norden. Omsättningen 2002 uppgick till 6 061 MSEK. www.atea.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Malmö Stad
Anders Tapper
Tel: 040-34 10 86, 0709-34 10 86
E-post: anders.tapper@malmo.se

Atea
Pär Aspengren, VD Atea Sverige
Tel: 0733-98 55 00
E-post: par.aspengren@atea.com

Atea
Johan Scherlin, marknad/information
Tel: 0733-98 43 10
E-post: johan.scherlin@atea.com