Visma Opic Upphandling

Malmö stad upphandlar för fyra miljarder med TendSign

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 19:05 CET

Malmö moderniserar sin upphandling av varor och tjänster.
Tiden för utvärdering av anbud kan minska från dagar till minuter.
Tusentals företag som vill sälja till kommunen får lära sig ett nytt sätt att jobba.


Malmös centrala upphandlingsenhet, gatukontoret och Stadsfastigheter effektiviserar sin inköpsprocess genom att upphandla med TendSign. I ett och samma verktyg kan upphandlaren sköta hela affären − planera, skapa förfrågningsunderlag, annonsera och utvärdera inkomna anbud.

Det sistnämnda underlättas av att intresserade företag skapar sina offerter direkt i TendSign på ett formaliserat sätt. Utvärderingen av inkomna anbud som förut tog några veckor kan kortas till några dagar och ibland t o m några minuter.

2000 företag och 10 000 anställda berörs

Många leverantörer känner sig säkert ovana i början, samtidigt använder flera redan TendSign mot andra upphandlande myndigheter i Sverige. På plussidan finns att verktyget löpande kontrollerar företagets uppgifter − ofullständiga anbud går helt enkelt inte att skicka in. Det minimerar risken att anbud, som ofta kostar företaget stora resurser att skapa, förkastas av rent formella skäl.

Upphandlare Marie Palmkvist på Malmö Stad har upphandlat verktyget och hon blir projektansvarig för implementeringen hos kommunens 20 000 anställda:

− Upphandlingarna sköts som vanligt av specialister, berättar hon. Men all personal ...

Läs hela artikeln här

http://www.opic.com/sv/offentlig-upphandling/Redaktionellt/Balkhed-Malmo-stads-upphandling---10-000-anvander-OPIC-TendSign/

För frågor, kontakta Fredrik Kristiansson, försäljningschef OPIC Systems
fredrik.kristiansson@opic.com tel 0704-82 20 67

FAKTA
TendSign utvecklas, drivs och säljs av OPIC Systems AB, ett helägt dotterbolag till OPIC Group AB. Verktyget baseras på systemet Upphandling.com, som förvärvades våren 2008. www.tendsign.com

OM OPIC
OPIC är sedan 1999 expert på upphandling och affärsrelationer mellan offentliga köpare och deras leverantörer. OPIC bevakar och informerar om aktuella upphandlingar och arkiverar avslutade affärer.
OPIC utbildar både nybörjare och proffs i upphandling och utvecklar företagens anbuds- och upphandlingsprocesser.
I OPICs verktyg TendSign skapar upphandlaren förfrågningsunderlag, annonserar, tar in elektroniska anbud, utvärderar och följer upp affären.

www.opic.com