GLOBALscandinavia AB

Malmö Street Quest skapar integration mellan utbytesstudenter och Malmös näringsliv

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 09:00 CEST


Onsdagen den 17 oktober deltar utbytesstudenter från Malmö högskola i Malmö Street Quest, anordnad av översättningsföretaget GLOBALscandinavia, i centrala Malmö. Syftet med aktiviteten är att skapa kontaktytor mellan utbytesstudenter och näringsliv. Under en hel eftermiddag får utbytesstudenterna lära sig mer om Malmö, den svenska kulturen och lär känna kontakter på malmöföretag.

Deltar gör utbytesstudenter, personal från Malmö högskola och personer från lokala malmöföretag.  Deltagarna kommer att delas in i lag för att gemensamt lösa ett antal uppgifter som innebär att de både behöver vara kluriga och ta sig till ett antal platser i centrala Malmö.

- På Malmö högskola arbetar vi aktivt med kontakten mellan högskola och näringsliv. Vi vet att det är viktigt för alla studenter att redan under studietiden bygga ett kontaktnät och att få insikt i hur  rbetsmarknaden ser ut, berättar Jeanette Persson, projektkoordinator på Malmö högskola.

- I det här fallet är vi glada att kunna erbjuda våra utbytesstudenter en aktivitet där de får en chans att lära känna varandra bättre, samtidigt som de både lär sig mer om sin nya stad och får nya kontakter
som kan vara värdefulla för dem, fortsätter Jeanette.

Samarbetet är ett resultat av GLOBALscandinavias medverkan i Företagsakademin 3.0.  Företagsakademin 3.0 är ett samarbete mellan Malmö Företagsgrupper, Malmö stad och Malmö högskola, och syftar till att företag ska utvecklas med fokus på hållbarhet. 

-  När man ska göra affärer på en ny marknad är det viktigt att man förstår språket och kan uttrycka sig på rätt sätt. Men lika viktigt är att man förstår kulturen i det land man vill verka. Som översättningsföretag har vi ju språket på plats, men för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder att etablera sig och expandera på nya marknader är det viktigt för oss att ha ett naturligt utbyte med personer från andra kulturer. Genom Malmö Street Quest får vi chansen att lära känna och lära oss av utbytesstudenterna, samtidigt som de får lära sig om den svenska kulturen och ha en rolig eftermiddag, säger Lisa Åhlén, Sverigechef på GLOBALscandinavia


När?   Onsdag 17 oktober kl 15.30-17.30

Var?   Samling på Lilla Torg, sedan sprids deltagarna över centrala Malmö

Kontakt: Lisa Åhlén, Sverigechef GLOBALscandinavia, 0768-55 70 46

Jeanette Persson, projektkoordinator Malmö högskola, 040 665 84 05


Företagsakademin 3.0 är ett samarbete mellan Malmö Företagsgrupper, Malmö stad (Rosengård stadsdelsförvaltning), och Malmö högskola, med stöd från Europeiska Socialfonden. Satsningen vänder sig till små- och medelstora företag i Malmö, som utan kostnad kan lära sig hur man arbetar med Corporate Social Responsibility och vilka nya möjligheter detta kan innebära för företaget.

GLOBALscandinavia Translation är en översättningsbyrå med drygt trettio fast anställda translatoreröversättare, specialister och koordinatorer. Dessutom har vi ett stort nätverk av frilansare i många länder. Vi heter GLOBALscandinavia eftersom vi är globala skandinaver. Skandinavien och Finland är vår hemmamarknad och härifrån förmedlar vi kontakter med hela världen.

Vi har översatt framgångsrikt sedan 1983. En del av våra kunder är kvar sedan starten, bland dem multinationella företag som Mercedes-Benz och Electrolux. Vi ökar förståelsen människor, företag, 
organisationer och nationer emellan. Vi förbättrar affärsrelationerna för säljare och köpare, återförsäljare och kunder, producenter och konsumenter. Våra kunder finns i EU, globalt och i Skandinavien.