Mötesplats Social Innovation

Malmö värd för känd internationell konferens om social innovation

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 11:53 CEST

Den 8-10 maj arrangerar Malmö högskola, Malmö stad och Region Skåne SOCAP: Designing the Future. Konferensen är en internationell mötesplats för framför allt samhällsentreprenörer och finansiärer, men är också öppen för alla med ett intresse för social innovation.

– SOCAP är ett tillfälle för investerare att hitta lämpliga projekt att satsa på, samtidigt som det är en arena för samhällsentreprenörer som är på jakt efter finansiärer eller andra typer av partnerskap. Självklart erbjuds också en rad workshops, seminarier och föreläsningar inom social innovation för allt från nybörjare till mer insatta, säger Eva Engquist, vice rektor på Malmö högskola, med ansvar för samverkan.

Mannen som en gång drog igång SOCAP i USA, där det är en årligen återkommande konferens, heter Kevin Jones. Han har besökt Malmö högskola som gästföreläsare några gånger, och det var vid ett av dessa besök som diskussionen kring att förlägga SOCAP Europe till Malmö inleddes. Förslaget var redan från start att konferensen skulle arrangeras av högskolan, staden och regionen tillsammans. En grupp med representanter från alla tre parter arbetar nu tillsammans med SOCAP-teamet i USA för att fastställa programmet.

Nya modeller
– Det betyder mycket för oss att få vara med och arrangera SOCAP: Designing the Future. Det behövs både nya modeller och nya partnerskap för att vi tillsammans ska kunna lösa framtida samhällsutmaningar inom frågor som rör till exempel integration, miljö och en åldrande befolkning. På konferensen får vi möjlighet att visa upp hur vi arbetar i Skandinavien samtidigt som vi kan lära mer om hur man arbetar på andra håll i världen, säger Eva Engquist.

Eva berättar vidare att hon hoppas att SOCAP: Designing the Future ska inspirera fler att jobba vidare eller påbörja sin bana inom sociala innovationer. Och att konferensen kanske kan leda till att vi hittar nya lösningar på framtida frågor.

– Genom att arrangera konferensen kan vi i någon mån bidra till framtidsutvecklingen och se till att vår röst hörs i den pågående dialogen. Jag hoppas konferensen ska bli så bra att det kan bli ett återkommande evenemang i Malmö, säger Eva Engquist och tillägger:

Vidgat innovationsbegrepp
– Vi behöver vidga innovationsbegreppet till att inte bara handla om produktinnovation, utan även inkludera tjänsteinnovation. Vi måste hantera frågor på ett annat sätt än vi gjort hittills och skapa oss vidare perspektiv genom att samarbeta över gränserna. Näringsliv och det offentliga behöver lära av varandra, knyta nya kontakter och samarbeta mer om vi ska lyckas lösa de samhällsutmaningar vi står inför. Det är också viktigt att involvera frivilligorganisationerna i samarbetet, de har ofta bra näsa för vad som inte fungerar i samhället. Jag hoppas att människor från dessa tre sektorer samt samhällsentreprenörer och finansiärer tar tillfället i akt och sluter upp på SOCAP: Designing the Future.

Malmö håller på att bli ett alltmer internationellt erkänt regionalt kluster for social innovation. Utöver Mötesplats Social Innovation märks aktörer som MEDEA Collaborative Media InitiativePublikt EntreprenörskapMalmö Living Lab för Nya Medier och Uppstart Malmö med Malmö Jobbinkubator.

Fakta
SOCAP: Designing the Future äger rum 8-10 maj, på Malmö högskola och har fyra huvudteman: Inclusion, Biosphere Economy, Public Private Partnerships och Scaling Social Enterprise. Det är andra gången SOCAP arrangeras i Europa. 2011, i Amsterdam, deltog 600 personer vid SOCAP Europe.


Läs mer och anmäl dig via konferensens officiella sida


Mötesplats social innovation samlar akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer i Sverige som vill främja framväxten av sociala innovationer. Ett samarbete som man på sikt vill ska leda till konkreta gemensamma projekt, nya hållbara affärsmodeller och att nya produkter och tjänster utvecklas.

Begrepp som social innovation, socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap brukar förklaras som initiativ som syftar till att förbättra det som saknas eller inte fungerar i samhällsbygget, och som innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt.

Att lyfta upp och främja dessa innovativa lösningar blir allt viktigare i ett samhälle som präglas av ansträngd offentlig ekonomi, demografiska förändringar, folkhälsoutmaningar, migration och klimatförändringar.

Mötesplats Social Innovation fokuserar på specifika områden: Hållbar stadsutveckling och hållbara glesa strukturer, Ledarskap, Finansiering och företagens sociala ansvar, CSR.

Bakom Mötesplats Social Innovation står Malmö högskola och Mittuniversitetet. Utöver Malmö högskola och Mittuniversitetet finns ett antal samarbetspartners. I styrgruppen sitter PwC, Playing for Change, Coompanion och HSB. Bland övriga intressenter märks Barista, IBM, Region Skåne, Malmö Stad, Skåne Stadsmission, Scandic Hotel, Ovikenbolaget, CSR Factory och Trångsviksbolaget.