Stockholms Läns Landsting

Malmros (m): “Vänstermajoriteten kapitulerar för SL-fusket"

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 16:47 CEST

Vid dagens sammanträde med SL:s styrelse beslutade vänstermajoriteten att ta bort spärrlinjen vid Slussens norra ingång. Beslutet klubbades i strid med såväl tjänstemännen som oppositionen i styrelsen. Detta innebär att kollektivtrafikens absolut största ingång nu blir utan spärrlinje.

- I en tid då SL brottas med ekonomiska problem och fusket kostar över 200 miljoner kronor öppnas kollektivtrafikens största ingång för fri inpassering. De ekonomiska konsekvenser detta riskerar att få för SL:s verksamhet vågar jag knappt tänka på. Beslutet innebär att vänstermajoriteten kapitulerar för fuskåkarna, det säger Hans-Erik Malmros, moderat gruppledare i SL:s styrelse.
- Även otryggheten i kollektivtrafiken riskerar att öka. Polisen har redan i dag otillräckligt med resurser för att bekämpa brott i kollektivtrafiken. Med en öppen spärrlinje vid Slussen kan vem som helst passera in och ut i systemet. Det äventyrar resenärernas säkerhet.

- SL borde satsa mer på att bekämpa fusk, otrygghet och skadegörelse. Vänstermajoriteten gör det omvända. De drar ner på säkerheten och öppnar svängdörrar för fuskåkare. Priset för denna politik får resenärerna betala med högre pris på SL-kortet och minskad trygghet, avslutar Hans-Erik Malmros.

För mer information, kontakta:
Landstingsrådssekreterare
Daniel Claesson
070-737 41 26