TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

Mamma är lik sin mamma

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 10:10 CEST

De traditionella könsrollerna lever kvar i de svenska hemmen. Det visar resultaten av en SCB-undersökning gjord på uppdrag av TCO. Inte mycket har hänt sedan hemmafruns storhetstid på 1950-talet. I de flesta hushåll är det kvinnan som tar det största ansvaret för städning, strykning, tvätt och matlagning medan mannens ansvarsområden är bilen, hushållsreparationerna och snöskottningen.

Cirka 75 procent av kvinnorna tar allt eller det mesta av ansvaret för både tvätt och strykning. Bland männen är det cirka 14 procent som tar ansvar för tvätten och en knapp femtedel som stryker. I den yngsta åldersgruppen (18-30-åringar) och bland kvinnor med högre utbildning tycks ansvarsfördelningen vara något jämnare. Män i åldersgruppen 31-50 år stryker allra minst.

Omkring 60 procent av kvinnorna tar hela eller större delen av ansvaret för städning och matlagning hemma. Av männen är det 20 procent som lagar mat och 17 procent som städar i det gemensamma hemmet.

Det är oftast kvinnan (drygt 50 procent) som stannar hemma med sjukt barn, men även männen rycker in ibland (10 procent).

- Resultatet av undersökningen är oroväckande, säger TCOs ordförande
Sture Nordh. Undersökningen förstärker bilden av att ojämställdheten inte bara finns på arbetsplatserna utan också i hemmet. Många kvinnor lever under en oerhörd press och har svårt att få ihop livspusslet. Detta riskerar att bidra till den ökande ohälsan.

Inte oväntat är det fler män (80 procent) än kvinnor (16 procent) som tar ansvar för bilen. Samma siffror gäller även när det gäller att plocka fram skruvmejsel och hammare. Yngre kvinnor svarar i större utsträckning att man delar lika i hushållsreparationerna.

Till mataffären går både kvinnor och män, om än i olika utsträckning. Mer än hälften av kvinnorna och en femtedel av männen har svarat att de själva oftast har hand om matinköpen.

Undersökningen genomfördes under våren 2003 och omfattade 1 300 intervjuer (personer i åldern 18-74 år).

För ytterligare information kontakta Sture Nordh, 070-346 23 28 eller Lena Orpana, statistiker TCO, 070-481 91 07.