Piratpartiet

Mamma mia - det blir värre!

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 07:17 CET


Nu på onsdag röstar parlamentets industriutskott om kommissionens förslag till ny personuppgiftslag på europeisk nivå. Utblickarna är dystra. I ett av parlamentets utskott, utskottet för konsumentskydd, har bland andra Folkpartiets Olle Schmidt bidragit till att hemliga register a la Folksam, vidareförsäljning av personuppgifter a la Mamma Mia och svårbegripliga användaravtal a la WyWallet ska bli helt lagliga.

- Det finns en massa tillfällen när vi inte har tillräcklig kontroll över våra egna personuppgifter, säger Amelia Andersdotter, ledamot för Piratpartiet i Europaparlamentets utskott för frågor om industri, energi och forskning (ITRE). Det gör människor oroliga och de tappar förtroende för olika aktörer i samhället.

Socialdemokraternas Anna Hedh har i konsumentskyddsutskottet föreslagit att företagen, och alla tredjeparter företagen har kontakt med, själva ska få bedöma när deras affärsintressen ska väga tyngre än rätten till privatliv. Eftersom de enligt förslaget inte ska behöva berätta när eller varför bedömningen har gjorts, är det bara om medborgare eller journalister råkar upptäcka integritetskränkande personuppgiftsbehandling som en felaktig avvägning från företagets sida kan uppdagas. Ministerrådet diskuterar dessutom just nu om sanktioner och straff mot företag som gjort en uppenbart felaktig bedömning ska tas bort.

- Det här är ett väldigt viktigt lagförslag, säger Amelia Andersdotter. Parlamentets ledamöter har inte brytt sig om att göra en ordentlig analys av lagförslaget. Som konsumentskyddsutskottet och Olle Schmidt röstat har vi i stort sett inget personuppgiftsskydd kvar alls, trots att de flesta är medvetna om att den stora osäkerhet som råder kring hur personlig information hanteras är ett stort hinder för både företag och myndigheter. 

- Vi hoppas att industriutskottet ska göra en rimligare bedömning, säger Amelia Andersdotter. Våra nuvarande personuppgiftslagar har varit bra för produktutveckling och export i och från Europa. De enda som tjänar på en svag personuppgiftslagstiftning är företag som vill missbruka personuppgifter på de sätt vi sett i Sverige, och utom-europeiska företag eller myndigheter som inte ser våra rättigheter som viktiga.

Kontakt


Amelia Andersdotter
Europaparlamentariker
amelia.andersdotter@europarl.europa.eu
+32 (0)47 046 09 22

Om Piratpartiet
Piratpartiet 
 är Sveriges mest framtidsinriktade politiska parti. Partiet har sedan starten 2006 fokuserat på integritet, kultur och kunskap, och svarar på de frågor de gamla partierna ännu inte förstått att de måste ställa.

I Europaparlamentsvalet 2009 fick Piratpartiet 7,1% av rösterna, vilket gav partiet två parlamentsplatser. Piratpartiet är en del av en växande rörelse med systerpartier runt om i Europa och världen. Flera av dessa har folkvalda representanter på lokal och regional nivå.