Sectra AB

Mammografiklinik i Schweiz tar upp kampen mot benskörhet med Sectras onlinetjänst

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 09:06 CET

IT- och medicinteknikföretaget Sectra har tecknat ett avtal med Centre d’Imagerie de Morges i västra Schweiz. Den privata vårdleverantören kommer att använda Sectras onlinetjänst för analys av benskörhet, Sectra OneScreen, för att kombinera mammografiundersökningar med riskbedömning av framtida benbrott; ett initiativ som ökar kvinnors livskvalitet, minskar onödigt lidande och sparar stora kostnader för sjukvården genom att antalet frakturer orsakade av benskörhet minskar.

Osteoporos, det vill säga benskörhet, är en av de mest smärtsamma och kostsamma folksjukdomarna i världen. Den drabbar framför allt kvinnor, i synnerhet efter klimakteriet, och orsakar svår smärta och i värsta fall svåra benbrott, långvarig funktionsnedsättning och sjukdom.

- För de flesta kvinnor är regelbundna mammografiundersökningar en självklarhet för att tidigt upptäcka bröstcancer. Att samtidigt göra en bentäthetsmätning för att tidigt identifiera benskörhet kan betyda att många kvinnor slipper onödigt lidande och det sparar även stora kostnader för samhället, säger Torbjörn Kronander, VD för Sectras medicinska verksamhet.

Benskörhet kan identifieras genom att mäta bentäthet. Sectras analys av bentäthet sker med hjälp av Sectras patenterade teknik Digital X-ray Radiogrammetry (DXR). Med hjälp av tekniken kan kvinnor i riskgruppen för benskörhet hittas och erbjudas vidare undersökning och behandling. Sectras onlinetjänst kan med fördel användas för att identifiera och prioritera de kvinnor som bör undersökas med DXA-mätare, en teknik för att analysera benmassa som är en dyrare och betydligt mer tidskrävande än DXR.

- Vi har just börjat erbjuda kvinnor den kombinerade undersökningen men vi ser redan stora fördelar, säger doktor Pierre Bénédict, vid Centre d’Imagerie de Morges. Tack vare Sectras tjänst har vi hittat ett antal kvinnor som vi nu kommer att erbjuda vidare undersökning och om nödvändigt även medicinsk behandling.

Sectras onlinetjänst för analys av benskörhet används idag i Storbritannien, Italien, Tyskland, Schweiz, Spanien, Norge, och Sverige. Initiativ på Karolinska Institutet i Stockholm och i Örebro Läns Landsting har banat väg för Sectras unika lösning. På Unilabs i Tumba genomför Karolinska Institutet en
forskningsstudie där 10 000 kvinnor får göra den kombinerade undersökningen.

Mindre än 30 sekunder extra
Benskörhet är en underdiagnostiserad sjukdom och det finns ett stort behov av enkla, kostnadseffektiva sätt att hitta patienter som är i behov av behandling. Med Sectras metod ger en handröntgenbild ett underlag för diagnos av benskörhet. Bilden tas samtidigt som bröstbilderna vid mammografi och på samma röntgenutrustning. Den extra undersökningstiden blir mindre än 30 sekunder. För att använda tjänsten behövs en Internetuppkoppling och en digital röntgenapparat.

Om osteoporos
Varannan svensk kvinna och var fjärde man får under livet en benskörhetsfraktur. Det sker nästan 100 000 benskörhetsrelaterade frakturer årligen i Sverige. Kvinnor efter klimakteriet är hårdast drabbade.[1]

[1]
Riksföreningen för osteoporotiker, www.osteoporos.org

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705 23 52 27
Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013 - 23 52 09
Pressrum: www.sectra.com/medical/press/osteoporosis
Video:
 www.sectra.com/onescreen/demo
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems


Om Sectra
Sectra utvecklar och säljer IT-system och tjänster för röntgen-, mammografi- och ortopedkliniker. Över 1 100 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 55 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectra grundades 1978. Koncernens verksamhet omfattar högteknologiska produkter inom nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2010/2011 till 784 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: 
www.sectra.com