Sectra AB

Mammografiklinik tar upp kampen mot benskörhet

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 09:28 CEST

– kombinerar lågdosmammografi med ny onlinetjänst från Sectra

Sjukhuset Holly House i Essex blir först i Storbritannien med att erbjuda kvinnor Sectras nya enkla och kostnadseffektiva lösning för att kombinera mammografiundersökningar med mätning av bentäthet. Ett initiativ som ökar kvinnors livskvalitet, minskar onödigt lidande och sparar stora kostnader för sjukvården genom att frakturer orsakade av benskörhet minskar.

Det är initiativ på Karolinska Institutet i Stockholm och i Örebro Läns Landsting, som har banat väg för medicinteknikföretaget Sectras unika lösning. På Unilabs i Tumba genomför Karolinska Institutet en forskningsstudie där 10 000 kvinnor får göra den kombinerade undersökningen.

- För de flesta kvinnor är regelbundna mammografiundersökningar en självklar trygghetskontroll för att tidigt upptäcka bröstcancer. Att samtidigt göra en bentäthetsmätning för att tidigt identifiera benskörhet kan betyda att många kvinnor slipper onödigt lidande och det sparar även stora kostnader för samhället, säger Torbjörn Kronander, VD för Sectras medicinska verksamhet.

Sjukhuset Holly House har investerat i Sectras system för lågdosmammografi, Sectra MicroDose Mammography. I samband med mammografiundersökningar kommer sjukhuset att erbjuda kvinnor att ta en handröntgenbild för att mäta bentätheten. Samtliga bilder tas med Sectra MicroDose Mammography. Handröntgenbilden analyseras sedan med hjälp av Sectras nya internettjänst, Sectra dxr-online.

Om man tidigt hittar kvinnor i riskzonen för benskörhet finns idag billiga och effektiva möjligheter att förebygga frakturer. Detta sker med livsstilsförändringar och läkemedel. En tidig upptäckt sparar stora resurser för samhället. Detta är sammantaget viktiga skäl varför mammografikliniker i Europa nu börjar intressera sig för den här möjligheten.

Om osteoporos
Osteoporos, dvs benskörhet, är en av de mest smärtsamma och kostsamma folksjukdomarna i världen. Varannan svensk kvinna och var fjärde man får under livet en benskörhetsfraktur. Det sker nästan 100 000 benskörhetsrelaterade frakturer årligen i Sverige. Kvinnor efter klimakteriet är hårdast drabbade.[1]

Lägsta möjliga stråldos
Hälsokontroll med mammografi är den enda metod för tidig upptäckt av cancer som bevisligen har minskat dödligheten bland bröstcancerpatienter. Bröstvävnaden är känslig för strålning, och därför är det viktigt att dosen är så låg som möjligt. Detta är särskilt viktigt vid hälsokontroll med mammografi eftersom ett stort antal friska kvinnor undersöks. Sectra MicroDose Mammography är baserad på unik fotonräkningsteknik och har den i särklass lägsta stråldosen av alla system på marknaden, i kombination med mycket bra bildkvalitet.

[1] Riksföreningen för osteoporotiker, http://www.osteoporos.org/

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705 23 52 27

Om Sectras medicinska system 
Sectra utvecklar och säljer IT-system och produkter för röntgen-, mammografi- och ortopedkliniker. Över 1100 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 52 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectrakoncernens verksamhet
Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom de expansiva nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2009/2010 till 848 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: http://www.sectra.se/.