IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Mammor har högre sjukfrånvaro än pappor

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 17:52 CET

Skillnaderna mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro är betydande. Under första halvåret 2008 betalades det till exempel ut 14,5 miljoner sjukpenningdagar till kvinnor och 9,2 miljoner till män. Detta är inte ett specifikt svenskt fenomen utan är kännetecknande för länder med en stor andel kvinnor på arbets­marknaden. Medan män och kvinnor har ungefär samma sjukfrånvaro innan första barnet har kvinnorna dubbelt så hög sjukfrånvaro från första barnets födelse och upp till 15 år efter det.

Skillnaden har ökat de senaste 30 åren

Kvinnor har varit mer sjukfrånvarande än män sedan 1980-talet. Fram till de allra senaste åren har skillnaden till och med ökat. Den nya studien tyder på att ökningen hänger samman med att kvinnorna, framför allt med små barn, förvärvsarbetar allt fler timmar. År 1980 jobbade t.ex. 30 procent av kvinnorna heltid, i jämförelse med 50 procent år 2007.

– Förvärvsarbete i kombination med att kvinnorna tar ett större ansvar för barn och familj skulle kunna vara en förklaring, säger Per Johansson.

Könssegregerad arbetsmarknad förklarar inte skillnaden

Skillnaderna mellan män och kvinnor kan inte förklaras av att kvinnor oftare arbetar inom branscher och sektorer med dålig arbetsmiljö. Kvinnor är mer sjukfrånvarande i alla branscher, oavsett om kvinnor eller män dominerar.

Normer spelar roll för sjukfrånvaron

– Tröskeln till att använda sjukförsäkringen verkar långsamt ha blivit lägre under den studerade perioden, fortsätter Per Johansson. Fler som uppger att de har medelgod och god hälsa får idag ersättning från Försäkringskassan. Detta gäller framför allt kvinnor.

Kontaktuppgifter

IFAU-rapport 2011:2 Kvinnors och mäns sjukfrånvaro är skriven av Nikolay Angelov, Per Johansson, Erica Lindahl och Elly-Ann Lindström. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Per Johansson på telefon 070-237 67 00, 018-471 70 86, eller e-post per.johansson@ifau.uu.se