Mamut AB

Mamut med rekordresultat första kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:31 CEST

 Mamut med rekordresultat första kvartalet 2009

 (Stockholm, 30 april 2009) Mamut uppnådde en omsättning på 159,8 MSEK i första kvartalet 2009. Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) blev 32,4 MSEK under kvartalet jämfört med 28,6 första kvartalet 2008. Det motsvarar en resultatförbättring på 13,0 procent jämfört med motsvarande period 2008. Arbetet med att strömlinjeforma företaget fortsätter under 2009, bland annat genom att reducera kostnader, antal medarbetare och investeringar.

 - Vi är nöjda med att kunna leverera rekordresultat för första kvartalet 2009 i en marknad som upplevs som mycket krävande för de allra flesta företag. Målet framöver är att förbättra marginalerna genom att strömlinjeforma företaget vidare, i kombination med andra kostnadsreducerande åtgärder, för att öka lönsamheten även vid en moderat tillväxt under 2009, säger Eilert Hanoa, Koncernchef i Mamut.

Mamut första kvartalet 2009

Koncernen Mamut ökade rörelseintäkterna till 159,8 MSEK under första kvartalet 2009, jämfört med 157,9 MSEK samma period föregående år. Det motsvarar en tillväxt på 1 procent. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för första kvartalet uppgick till 32,4 MSEK jämfört med 28,6 MSEK samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) blev 13,7 MSEK för årets första kvartal, jämfört med 11,8 MSEK motsvarande period 2008. Företaget hade 505 heltidsanställda medarbetare och 50,6 MSEK i likvida medel vid utgången av första kvartalet 2009.

 - Företaget prioriterar förbättrade marginaler i kombination med ständigt förbättrade användarupplevelser och ökad nytta för våra kunder. På dagens marknad menar vi att vår stora kundbas med en stor andel abonnemangsintäkter är en viktig konkurrensfördel, säger Hanoa.

 Strategisk process

Efter att ha blivit kontaktade av olika aktörer med avseende på strategiska alternativ, har Mamut sedan tredje kvartalet 2008 befunnit sig i en process med flera aktörer som har övervägt att lägga ett kontantbud på samtliga aktier i Mamut ASA. Med tanke på dagens finansmarknad tog processen längre tid än först antagit. I april informerade styrelsen i Mamut att de anser att företaget inte längre är engagerat i en aktiv uppköpsprocess gällande aktierna i företaget, även om en av de potentiella aktörerna har informerat om att de fortfarande arbetar med etablering av nödvändig finansiering.

 Positiva framtidsutsikter

Mamut är väl positionerat för både fortsatt tillväxt och förbättrat resultat på samtliga marknader. Företaget fortsätter att fokusera på etablering av nya och förstärka befintliga strategiska allianser med internationella partners för att öka spridningen av Mamuts produkter och tjänster. Företaget ser en stor tillväxtpotential till följd av lanseringen av Mamut One i kombination med befintliga kundbaser hos uppköpta företag.

 En utförligare uppdatering av företagets strategiske planer ges vid en kapitalmarknadsdag i juni.

 En fullständig kvartalsrapport och presentation finns på www.mamutinvestor.com

_________________________________________________________________

  Om Mamut

Mamut (OSE "MAMUT") grundades 1994 och är en ledande leverantör av ekonomi-, CRM- och Internetlösningar till små och medelstora företag, enskilda firmor, föreningar och privatpersoner i Nordeuropa. Mamut erbjuder kompletta och användarvänliga system till marknadens bästa förhållande mellan pris och funktionalitet med integrerade lösningar för ekonomistyrning/redovisning, säljstöd, kunduppföljning (CRM), inköp/logistik, lön, projektstyrning, e-handel, domäner, e-post och webbhotell. Fler än 400 000 kunder förenklar idag vardagen med Mamut. Mer information om Mamut och företagets produkter finns på www.mamut.se.

 För mer information, vänligen kontakta:

Eilert Hanoa, Koncernchef i Mamut ASA, telefon: +47 23 20 35 00 / +47 92 83 29 05, e-post: ehanoa@mamut.com

John Hugosson, Sverigechef, Mamut AB, telefon: 08-566 991 12, 070-250 71 77, e-post: johnh@mamut.se