Tedestrand coaching AB

Man behöver inte vara ett geni för att se misslyckandet i psykiatri och missbruksvård!

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2012 10:36 CET

Videon nedan talar sitt tydliga språk! Det är enkel matematik när man väl har förstått de komplexa samband som skapar destruktivitet och hur den måste lösas. Denna matematik gäller för all komplext skapande och all komplex entropi som ska återskapas. Det är inte ett alternativ som någon levande varelse kan strunta i utan det krävs en visuell överblick i form av karta, ritning, flödesschema, röntgen eller i annan form för att överhuvudtaget förstå eller lyckas med någon form av komplexitet som jag beskriver.

Psykologi, psykiatri och psykoterapi är givetvis inte undantagna denna naturlag. Hur mycket sakkunniga och andra inom dessa områden fortsätter att administrera dessa misslyckanden kommer ingenting konstruktivt att hända. Ser vi bakåt i tiden har exempelvis inte psykiatrin utvecklats nämnvärt på 50 år, resultaten är ohyggligt dåliga och destruktiva för flertalet. En likadan utveckling kan ses inom missbruksområdet och orsaken är alltid densamma, det saknas en överblick och utan överblick kan inte dessa problem lösas. Det är patienten själv som måste orientera sig igenom sina problem, och hur ska det vara möjligt utan karta? Är man vilse i det komplexa spelar det ingen roll vad det handlar om, bara den visuella överblicken kan rätta till situationen. Slumpen kan hjälpa någon enstaka, men man behöver inte vara professor för att förstå orimligheten för flertalet att komma igenom sin vilsenhet. Man behöver inte heller vara ett geni för att se hur det ser ut i psykvården eller i vården av missbrukare, misslyckandet är mer en regel än en undantag.

Låt oss samlas kring det nya som är skapat, om inte för din egen skull så fför alla 100.000-tals människor som sitter fast i svåra livsproblem. Om du är politiker, professor, psykolog eller sakkunnig på annat sätt och upplever det svårt att förstå. Ha tillit till den process jag gått igenom, den har skapat det fungerande. Jag kräver ingenting annat än din hjälp för att nå fortsatt vetenskap mot validering, det är med största sannolikhet ingen tvekan att den naturlag jag visar inte håller efetrsom den är generell. Låt den äkta ödmjukheten, empatin och välviljab råda istället för att andra drivkrafter håller avstånd till både den absolut nödvändiga och de som är beroende av just din villighet att bidra!

Anders Tedestrand

Läs också gärna ett konkret exempel på det jag visar i videon om du tvekar, det är verkligt, kartan skapar det som krävs för att ge möjlighet till frihet från komplexa livsproblem:

http://tedestrand.blogspot.se/2012/12/tredagarsterapi-med-karta-efter-7.htmlTEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235