Frango AB

Man Group väljer Frangos system för affärsstyrning och finansiel

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 15:11 CET

Frango, har tecknat avtal med Man Group plc om leverans och implementering av Frangos hela systemlösning för Corporate Performance Management (CPM). Man Group är en ledande global leverantör av kapitalförvaltning inriktad mot alternativa investeringslösningar, liksom en av världens största mäklare inom s.k. futures, dvs. terminshandel.

Man Group, som är baserat i Storbritannien, kommer att implementera Frangos CPM-lösning i en central databas med web-gränssnitt över Internet för 200 samtidiga användare över hela koncernen. Implementeringen kommer att starta i december med målsättningen om en påbörjad driftsättning i februari 2004.

I projektets första fas avser Man Groups "Asset Management" division, Man Investment, att bygga ut och förbättra sin rapportering och sina analysmöjligheter. Samtidigt kommer divisionens prognos- och planeringsmodell att utvecklas för att ge ett förbättrat affärsstöd. Frangos lösning kommer även att ge Man Group den höga nivå av kontroll och genomlysning som är nödvändig för att uppfylla redovisningskraven enligt "International Financial Reporting Standards (IFRS)".

- I egenskap av ett börsnoterat och världsledande företag måste vi leva upp till de allra högsta kraven. Att följa IFRS är nödvändigt, lika väl som det är att investera i etablerad teknik. Frango imponerade på oss med sin funktionalitet och systemlösning, säger Edmund Wood, Group Financial Controller, Man Group plc.

Man Groups beslut att välja Frango kommer efter en noggrann utvärdering av flera alternativ som även omfattade ingående
funktionalitets- och lasttester av systemen.

- Konsolidering och planering är de två huvudområdena och även startpunkten för i stort sett alla CPM projekt. Vår lösning omfattar givetvis dessa delar men erbjuder även avancerade verktyg för rapportering och analys som ger Man Group ett starkt affärs- och beslutsstöd, säger Ian Inglis, VD för Frango UK.

Kontaktpersoner:
Ulf Alkelin, Sälj-och Marknadsdirektör, Telefon: +46 70 321 77 60,
e-post: ulf.alkelin@frango.com. Ian Inglis, VD, Frango UK, Telefon:
+44 796 759 0364, e-post: ian.inglis@frango.co.uk


Om Man Group plc
Man Group plc is a leading global provider of alternative investment products and solutions as well as one of the world's largest futures brokers. The Group employs over 2,500 people in 15 countries, with key centres in London, Pfäffikon (Switzerland), Chicago, New York, Paris, Singapore and Sydney. Man Group plc is listed on the London Stock Exchange (EMG.L) and is a constituent of the FTSE 100 Index. Further information on the Man Group can be found at www.mangroupplc.com.

Om Frango
Frango, etablerat 1987, är en ledande programvaruleverantör av lösningar som hjälper affärsledningar med stöd för planering, rapporterering, konsolidering samt underlag till analys för affärsbeslut - Corporate Performance Managment (CPM). Drygt 1.300 koncerner och organisationer förlitar sig på Frango när det gäller CPM och verksamhetsuppföljning och styrning. Med huvudkontor i Stockholm, arbetar Frango globalt och har kontor i femton länder i Europa, Fjärran Östern och USA samt distributörsavtal med företag i ytterligare tio länder. Frango är noterat på O-listan på Stockholmsbörsen. Läs mer om Frango på www.frango.com.