Diskrimineringsombudsmannen

Man i rullstol nekades åka buss – nu får han upprättelse

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 12:21 CET

En busschaufför krävde att en ung man i rullstol skulle sätta sig på ett vanligt säte eller spänna fast rullstolen under bussfärden. Annars fick han inte åka med bussen. Nu har Diskrimineringsombudsmannen träffat en förlikning med Swebus som ger mannen 75 000 kronor i ersättning.

Natten mellan 15 och 16 december 2007 vägrade en chaufför från Swebus att ta med en rullstolsburen ung man och hans assistent på bussen. Busschauffören har krävt att den rullstolsburne mannen antingen skulle sätta sig på ett vanligt säte eller spänna fast rullstolen under färden. Men mannen kan, på grund av sin funktionsnedsättning, varken flytta sig till eller sitta på ett vanligt bussäte. Samma förare har vid ytterligare ett tillfälle nekat mannen att åka buss med samma motivering.

– Alla, oavsett vilken funktionsnedsättning man har, ska kunna ta del av offentlig samhällsservice precis på samma villkor som alla andra, säger diskrimineringsombudsmannen Katri Linna.

Föraren har uppgett säkerhetsregler som skäl för sitt nekande. Föraren hävdade att rullstolar utgör en fara vid en eventuell trafikolycka och därför alltid ska vara fastspända under bussfärden.

Men enligt Stockholms lokaltrafik (SL) och Swebus finns inga sådana regler för reguljär busstrafik i Stockholm. Enligt SL och Swebus gäller samma regler för rullstolar som för rullatorer och barnvagnar. Bussföraren har blandat ihop reglerna för färdtjänst med reguljär busstrafik.

Diskrimineringsombudsmannen har nu träffat en förlikning med Swebus. Förlikningen innebär att mannen får 75 000 kronor i ersättning för kränkningen. Swebus beklagar det inträffade och tar avstånd från all form av negativ särbehandling av personer med funktionsnedsättning.

Katri Linna välkomnar förlikningen, men understryker samtidigt att många andra hinder som människor med funktionsnedsättning stöter på inte omfattas av dagens diskrimineringsskydd.

– Därför behövs det en utvidgning av bestämmelserna, så att även bristande tillgänglighet kan räknas som diskriminering.

 För mer information kontakta: Anna Fritshammar, jurist, 08-120 20 766 eller DO:s presstjänst 08-120 20 710.

(Länk till DO:s skrivelse till tillgänglighetsutredningen)

Detta är DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO tar emot och utreder anmälningar från människor som anser att de utsatts för diskriminering.
Vi övervakar också att arbetsgivare, universitet och skolor arbetar för att motverka diskriminering och för att ge anställda, studenter och elever lika möjligheter.