SpråkSam

Man lär sig inte svenska bara för att man får jobb!

Pressmeddelande   •   Jan 01, 2010 14:26 CET

Många utlandsfödda med ett arbete men som har bristfälliga kunskaper i svenska riskerar att slås ut från arbetsmarknaden. Det är bakgrunden till SpråkSam, projektet som ska språkutveckla vård och omsorgen.

-          Kraven på läs- och skrivkunnighet ökar inom vård och omsorgen och därför behöver den befintliga personalen utveckla svenskan på arbetsplatsen säger Kerstin Sjösvärd, vårdlärare, lärare i svenska för invandrare och projektledare för SpråkSam.

Majoriteten av personalen i Stockholms län inte har svenska som modersmål. Arbetsgivare försöker ofta stärka medarbetarnas kompetens genom exempelvis stöd i svenska och utbildningar i vårdsvenska.   Många medarbetare försöker även på eget initiativ att förbättra sin svenska. Dessa insatser ger inte tillräckliga resultat vilket kan ha flera orsaker. En av dessa orsaker kan vara sociokulturella och strukturella hinder som står i vägen samt att de pedagogiska metoder som använts inte är anpassade till arbetsplatsen och till denna grupp av anställda som ofta är ovana att studera.

-          Inom projektet SpråkSam tror vi på skapa en lärande organisation av arbetsplatsen. Med stöd av arbetskollegor och skräddarsydda undervisningsinsatser kan vi hjälpa dem som behöver att utveckla det svenska språket. säger Kerstin

Projektet bedrivs på 24 arbetsplatser inom vård och omsorgen i Stockholms län och inkluderar 1600 anställda. Orsaken till att projektet kommer att lyckas tror Kerstin beror på projektets samarbete med olika aktörer.

-          Projektet bygger samarbetsstrukturer både med språkforskare och högskolorna men även med vuxenutbildning och sfi. Att genomföra utbildning på arbetsplatserna där språk och yrkesämnen är integrerade kräver inte bara nya samarbetsformer mellan olika kategorier av lärare utan också mellan chefer och utbildningsansvariga.

SpråkSam kombinerar språk- och yrkesanpassningar med huvudfokus på att utbilda vård och omsorgs personal i vårdkunskap och förbättrade kunskaper i svenska.

-          Man får inte glömma bort arbetskollegornas stöd för dem som lär sig svenska som andraspråk  och därför är det centralt att hela arbetsplatsen engageras som stöttande miljö. Något som måste ske i samverkan med utbildningssystemets olika aktörer. menar Kerstin

För mer information om projektet eller för att ta del av någon arbetsplats som ingår i SpråkSam, Kontakta projektledare Kerstin Sjösvärd 073 688 32 71

SpråkSam är ett ESF-projekt som startade den 15 april 2009 och ska pågå fram till 2011. Idén bakom projektet är att:
- Stärka språkutvecklingen i omsorgen
- Skapa språkstödjande miljöer på arbetsplatsen för att stötta dem som har bristfälliga kunskaper i svenska.
- Utveckla nya pedagogiska metoder i samverkan mellan arbetsplats, komvux och sfi (svenska för invandrare).